Minska risken för tarmcancer: Vanorna som förebygger sjukdomen

Cancer i tjocktarmen eller ändtarmen är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. En ny studie visar att det är möjligt att förebygga denna form av cancer, oavsett ålder.

Text: Ingvild Hagen
Foto: Getty Images

Att börja leva hälsosamt, även i vuxen ålder, minskar risken för att drabbas av tarmcancer. Detta visar en ny europeisk studie. Studien är den största i sitt slag och har publicerats i tidskriften The American Journal of Gastroenterology.

Forskare har känt till att dåliga vanor, som rökning, måttlig till hög alkoholkonsumtion och brist på fysisk aktivitet kan öka risken för tarmcancer. Men tidigare forskning har inte kunnat bevisa detta. Därför har läkare inte tidigare rekommenderat livsstilsförändringar för att minska risken för tarmcancer. Men den här nya studien kan förändra det, eftersom den har visat på ett samband mellan en hälsosam livsstil och minskad risk för tarmcancer.

LÄS ÄVEN: Trötthet kan bero på inflammation i magen – här är maten som återställer din energi

Studien omfattar närmare 300 000 européer och pågick i sex år. Deltagarna svarade två gånger på frågor om livsstilsfaktorer — i början och slutet av studien — såsom alkoholvanor, rökning, vikt och fysisk aktivitet. Forskarna kunde därmed undersöka om förändringar i livsstilen under testperioden påverkade risken för tjocktarmscancer.

Positiva livsstilsförändringar minskade cancerrisken

Slutsatsen var inte bara att livsstilen påverkade cancerrisken, utan också att en något sundare livsstil — som att dricka lite mindre eller öka fysisk aktivitet lite — också hade effekt. De som var osunda från början men ändrade livsstil under studien fick 23 procent mindre risk att få tjocktarmscancer. Och detta gällde oavsett ålder.

Däremot såg forskarna att bland deltagare som hade en sund livsstil från början, men som ändrade den till en mycket mer osund livsstil under studien, ökade risken för att få tarmcancer med hela 34 procent.

Självklart var det de deltagare som var hälsosammast från början och som förblev det som också hade minst risk för tarmcancer. Men det hjälpte alltså att förbättra sin livsstil.

LÄS ÄVEN: Så får du en friskare tarm: 8 tips din mage kommer älska

Forskarna betonar att detta var en så kallad observationsstudie, där inga experiment gjordes utan befolkningsdata och enkäter användes, det vill säga ingen randomiserad klinisk studie. Därför har man inte kontroll över alla faktorer som kan påverka resultatet. Och det kan vara svårt att säga om det faktiskt var förbättringar i de fyra livsstilsfaktorerna som ledde till en lägre risk för tarmcancer, eller om det kan ha varit något annat som ledde till att man fann detta samband.

Trots det anser forskarna att studien stöder rekommendationerna om att förbättra livsstilen och att den tyder på att det är värt att göra hälsosamma förändringar.