Undvik läkemedelskrockar: Mediciner och livsmedel att se upp med

Plötslig huvudvärk? Då kan det vara guld värt att ha Alvedon eller Treo i medicinskåpet. Men hur stor är risken att värktabletten ger biverkningar eller ”krockar” med andra läkemedel, kosttillskott och livsmedel? Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat, har svaren.

Text: Sven-E Lindberg
Foto: Getty Images

Åtta av tio svenskar använder receptfria läkemedel. Samtidigt hämtar 66 procent av befolkningen ut minst ett receptbelagt läkemedel per år. Det innebär att det finns risk för oönskade krockar mellan olika läkemedel.

Hur vanligt är det egentligen att det uppstår kollisioner av det här slaget?
— Det är relativt vanligt eftersom det fortfarande råder en stor okunskap om det vi brukar kalla interaktioner, alltså om hur olika läkemedel, livsmedel och kosttillskott påverkar varandra. I de flesta fall leder det inte till några större besvär, men står du på en livsviktig behandling kan effekten i värsta fall bli allvarlig.

Annika Svedberg.

En tredjedel är inte medvetna om risken

I en studie som Sifo gjort för Apotek Hjärtat uppger en tredjedel av de tillfrågade som använder receptfria läkemedel att de inte är medvetna om risken för interaktioner med andra läkemedel eller kosttillskott.

LÄS ÄVEN: Minska risken för tarmcancer: Vanorna som förebygger sjukdomen

Är du överraskad av den siffran?
— Det stämmer nog dessvärre rätt väl med våra erfarenheter. Många är omedvetna om riskerna med att blanda olika läkemedel, kosttillskott och livsmedel och det gäller särskilt de lite yngre kunderna. Därför försöker vi på apoteken alltid att informera våra kunder om detta när det är relevant. I vissa fall går det också att undvika den negativa effekten genom att ta läkemedlen som krockar med varandra vid olika tillfällen på dagen.

Vad kan jag då göra själv för att minska risken för biverkningar och läkemedelskrockar?
— Det finns ofta bra information i bipacksedeln på läkemedlet. Men den kan vara svår att läsa och då tycker jag absolut att man ska fråga en farmaceut på apoteket. De är utbildade för att kunna ge svar på den här typen av frågor — och har också tillgång till ett brett kunskapsstöd om det handlar om lite mer ovanliga biverkningar eller interaktioner. Du kan självfallet också fråga din läkare.

LÄS ÄVEN: Helene blev kvitt värken med Horstmanntekniken: ”Efter bara tio minuter blev jag bättre”

Biverkningar av paracetamol

Paracetamol nämns ofta när det gäller biverkningar och risker för läkemedelskrockar.

Vilka är riskerna med just denna substans?
— Paracetamol (den aktiva substansen i Alvedon) kan ge besvärliga biverkningar i höga doser och dessa kan bli särskilt allvarliga om medicineringen kombineras med alkohol. Det kan leda till allvarliga leverskador. Det finns också en risk för överdosering av paracetamol om man både tar receptfria medel som Alvedon och exempelvis det receptbelagda läkemedlet Citodon, eftersom båda innehåller paracetamol, något som många inte tänker på.

Blodförtunnande medel brukar också nämnas när man talar om läkemedelskrockar.

Vad ska jag tänka på här?
— Warfarin (Waran) är en av de läkemedelssubstanser som oftast krockar med andra läkemedel och livsmedel. Om du tar smärtstillande medel med exempelvis acetylsalicylsyra (TreoASA) eller ibuprofen (Ipren) så finns risk att den blodförtunnande effekten av warfarin förstärks och det kan leda till allvarliga blödningar, exempelvis i mage och tarm. Därför bör du alltid stämma av med läkare eller farmaceut om du är osäker på hur din blodförtunnande behandling kan påverkas av att du tar andra läkemedel eller äter vissa kosttillskott eller livsmedel. Effekten av warfarin kan exempelvis påverkas av att du äter stora mängder livsmedel med K-vitamin, såsom broccoli, kål och gröna bladgrönsaker.

Vilka andra läkemedel bör vi vara extra observanta på är det gäller interaktioner?
— Det gäller exempelvis flera sorters antibiotika som används vid infektioner. Effekten av antibiotika kan minska om man samtidigt tar läkemedel som innehåller aluminium (mot sur mage), järn eller kalcium (som både finns kosttillskott och i mejeriprodukter). Flera av de interaktioner som riskerar att bli mer allvarliga involverar ofta läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck, t.ex. verapamil, diltiazem och kaliumsparande medel.

LÄS ÄVEN: Smör eller margarin – vad är egentligen nyttigast?

Kosttillskott som kan krocka med läkemedel

Finns det även kosttillskott och växtbaserade läkemedel som kan krocka med läkemedel?
— Ja, en av de vanligaste läkeörterna som kan påverka annan behandling är johannesört. Johannesört ingår i traditionellt växtbaserade läkemedel (TVBL) som Hypermin och Johannesört Salus som är godkända för behandling av lätt nedstämdhet och lindrig oro. Johannesört kan dock påverka upptaget av andra läkemedel mot exempelvis depression, triptaner mot migrän och p-piller. Står du på denna typ av behandling bör du alltid konsultera en läkare eller farmaceut.
Viktigt att veta är att också ginseng kan öka risken för interaktioner med blodförtunnande läkemedel.

Även vissa livsmedel kan påverka upptaget av olika läkemedel. Är det några särskilda livsmedel jag bör se upp med?
— Grapefruktjuice är ett exempel på livsmedel som påverkar upptaget av många läkemedel. Dricker du regelbundet grapefruktjuice samtidigt som du står på läkemedelsbehandling bör du kolla med en farmaceut eller läkare för säkerhets skull. Mediciner som kan påverkas är blodfettssänkande statiner och vissa blodtrycksmedel.

— Livsmedel med mycket K-vitamin, som gröna bladväxter, broccoli och kål kan påverka effekten av blodförtunnande läkemedel som Waran. Tar du vissa typer av antibiotika eller behöver tillskott av sköldkörtelhormon så är det också viktigt att vara medveten om att mejeriprodukter som innehåller kalcium kan påverka effekten.

Vad gör då ni på apoteken för att upplysa kunderna om riskerna för läkemedelskrockar och biverkningar?
— Det är ju en av våra huvuduppgifter att hjälpa kunderna hitta rätt läkemedel och informera om risker med överförbrukning eller läkemedelskrockar. Vi har rutiner för att begränsa försäljningen av vissa produkter, som paracetamol, och försöker alltid informera kunder vid köp om eventuella risker för biverkning och interaktioner. Men är du osäker — dra dig inte för att fråga!

LÄS ÄVEN: Håll igång hjärnan – och hitta din nya favorithobby