Växtrikets kolesterolsänkare: Naturlig hjälp för god hjärt-kärlhälsa

Förhöjda kolesterolvärden är, efter högt blodtryck, en av de viktigaste riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Att få ned sina blodfettvärden är dock inte så lätt, inte ens med moderna läkemedel. Det nya kosttillskottet Senikol, med en hög halt av kolesterolsänkande växtsteroler, kan vara ett användbart komplement.

Text: Sven-E Lindberg
Foto: Getty Images

Forskningen har i studie efter studie visat på samma resultat: vi mår som vi äter och som vi lever. Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, är 75 procent av alla kärlsjukdomar och stroke av den karaktären att de kan förebyggas med sundare levnadsvanor. Livsstilen är med andra ord helt avgörande för vår hälsa.

Men vad är en sund livsstil? Och hur får vi i oss det vi behöver? En väl sammansatt kost med näringsrik och nyttig mat, god sömn och regelbunden fysisk aktivitet är, enligt expertisen, grundbulten för en god hjärt- och kärlhälsa.

LÄS ÄVEN: Vanliga påståendet om kolesterol – som många tror på

Växtsteroler kan sänka det skadliga kolesterolet

Det har länge varit känt att växtsteroler eller fytosteroler som de också kallas — som finns naturligt i vegetabiliska livsmedel som rapsolja, majsolja, spannmål, nötter, fröer, frukt och grönsaker — kan bidra till att sänka halten av skadligt LDL-kolesterol i blodet.

Med en lägre halt av LDL-kolesterol minskar även totalkolesterolet, alltså det sammanvägda värdet av LDL-kolesterol, nyttigt HDL-kolesterol och triglycerider.

Växtsteroler hämmar upptaget av LDL-kolesterol i samband med att vi äter, men det krävs som regel betydligt högre halter av växtsteroler än de vi vanligtvis får i oss via maten för att uppnå den effekten.

LÄS ÄVEN: Mikael sänkte kolesterolet – utan biverkningar: ”Fantastiskt att kunna må så här bra”

Detta har det norska läkemedelsbolaget Sana Pharma, som specialiserat sig på läkemedel och kosttillskott baserade på naturligt förekommande substanser, tagit fasta på. Under hösten lanseras det norskutvecklade kosttillskottet Senikol i Sverige, ett preparat som innehåller en hög koncentration av växtsteroler som lätt kan tas upp i blodet via tarmen.

LDL-kolesterolet kan sänkas med upp till 10 procent på bara några veckor med hjälp av växtsteroler, enligt flera undersökningar. Även triglyceridnivån kan minskas med upp till 5 procent, medan det goda HDL-kolesterolet inte tycks påverkas alls av växtsteroler.

Minskar risken för plackbildning i kärlen

Senikol ska tas i samband med måltid för att hämma upptaget av LDL-kolesterol från maten och kan tillsammans med livsstilsförändringar ge en markant förbättring av kolesterolvärdet. Med lägre halt av LDL-kolesterol minskar risken för plackbildning i blodkärlen, en vanlig orsak till hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp.

Senikol kan även tas tillsammans med blodfettsänkande medicinering som statiner. Många får besvär med biverkningar vid statinbehandling och då kan även högre doser av växtsteroler vara ett alternativ eller komplement för att normalisera blodfettvärdet. Tar du andra blodfettsänkande läkemedel bör du rådgöra med din läkare innan du tar Senikol.

LÄS ÄVEN: Sänk kolesterolet på naturlig väg – med 8 livsmedel från växtriket

Värt att notera är att kolesterol i sig är livsviktigt för i princip kroppens alla funktioner och även för låga kolesterolvärden kan utgöra en hälsorisk, särskilt för äldre personer. Det är med andra ord viktigt att ha väl balanserade kolesterolvärden för en god hjärt- och kärlhälsa. Har du normala eller låga kolesterolvärden ska du inte ta extra tillskott av växtsteroler. Det gäller även gravida och ammande kvinnor.

Senikol säljs på apotek och inga kända biverkningar finns rapporterade i de doser som är aktuella för behandling av förhöjt LDL-kolesterol.

Fakta om växtsteroler

Växtsteroler, eller fytosteroler som de också kallas, är kolesterolliknande ämnen som finns naturligt i vegetabiliska livsmedel. I tarmen kan växtsteroler bidra till att ”konkurrera ut” upptaget av skadligt LDL-kolesterol samt i viss mån även bildandet av triglycerider.

Normalt får vi oss 0,2–0,3 gram växtsteroler per dag via kosten. För att upprätthålla en normal kolesterolnivå behövs enligt studier minst 0,8 gram per dag. För att sänka halten av LDL-kolesterol i blodet behöver tillskottet av växtsteroler varje dag ligga på mellan 1,5 och 3 gram. Högre doser än 3 gram har i studier och försök inte visat någon ytterligare förbättrad effekt.

LÄS ÄVEN: Minska risken för hjärtinfarkt: 5 bär som kan skydda dig

Det finns ett 40-tal olika växtsteroler och de vanligaste är sitosterol, stigmasterol och kampesterol.

Högst halter av växtsteroler finns i raps- och majsolja (med upp till sex gånger så mycket växtsteroler som olivolja), fullkornsprodukter, baljväxter, kål och avokado.

Att växtsteroler har en sänkande och stabiliserande effekt på LDL-kolesterol är ett godkänt hälsopåstående av EFSA, den europeiska livsmedelsmyndigheten.