6 faktorer som hjälper dig till ett friskare, lättare och gladare liv

Genom att fokusera på saker som relationer, själen, tankar och kroppen och göra olika enkla dagliga övningar kan du få bättre hälsa på alla plan.

Text: Colette van Luik
Foto: Victoria Eidenvall

De var tämligen vanliga trebarnsföräldrar boende i Linköping. Mitt i livet med varsin karriär, sommarhus på Öland, stor familj och vänner. På ytan var allt perfekt. Men under skavde det.

— Vi var ett par med höga ambitioner som träffades tidigt och bildade familj och allt annat som man ”ska”. Vi jobbade 100 procent och mer därtill, men efter att vårt tredje barn kom upptäckte vi att vi inte mådde så bra som vi borde. Vi förstod att vissa områden i våra liv blivit eftersatta, det var kostnaden för att vi valt att leva som vi gjorde, säger Mats Törnvall och får medhåll av hustrun Paula Törnvall:

— Vi hamnade i utmattning och sjukskrivning och fick alla klassiska symtom som hjärtklappning, sömn som inte funkade, förlorad nyfikenhet på livet… Man kan säga att vi blev nyfikenhetsresistenta. Hela vårt liv gick åt till att planera och planera.

LÄS ÄVEN: Uppnå flow: Experten delar med sig av sina bästa tips

De insåg att stressen var ohållbar, både på kort och lång sikt. Den tog dessutom bort all glädje.

— Man kan inte vara stressad och nyfiken samtidigt, för stressen utplånar allt det härliga. Men då var vi så förblindade, levde som vi blivit uppfostrade och efter samhällets normer. Det vill säga, att man ska göra karriär och allt det där, men det blev till slut för mycket och vi tappade bort det riktiga värdet i livet, säger Mats allvarligt.

På ytan levde Mats och Paula det perfekta familjelivet, men i verkligheten kämpade de med utmattning och sjukskrivningar.

Hittade faktorer för att må bra

Eftersom Paula är beteendevetare i grunden och båda har erfarenhet bland annat från chefs- och ledarskap, började de skärskåda sig själva och sina liv utifrån. Var hade allt egentligen gått fel? Och viktigast av allt — vad kunde de göra åt det?

— Vi började skriva dagbok för att försöka ringa in vad som behövde åtgärdas, berättar Paula och fortsätter:

— Vilka var utmaningarna? Var brast vi? Vilka problem uppstod och hur hanterade vi dem? Och när mådde vi egentligen som allra bäst?

Samtidigt läste de massor av böcker av kloka och insiktsfulla människor, som filmregissören och författaren Kay Pollak, författaren och föreläsaren inom alternativmedicin Deepak Chopra, psykiatrikern och författaren Anders Hansen samt hälsopedagogen och författaren Cajsa Tengblad. De lärde sig mycket om en mängd olika saker och insåg samtidigt en viktig sak.

LÄS ÄVEN: Kay Pollak: ”Det går att lära sig att få ett bättre och lyckligare liv”

— Att vi hela tiden sökte en bok som inte fanns, säger Paula och skrattar.

De började skriva ner idéer, tankar och reflektioner och kom efter ett tag fram till att det kunde bli just den bok de själva längtat efter: en hybrid mellan handbok, fackbok och självbiografisk berättelse med egna personliga erfarenheter.

Det som de tycker är nytt är hur de satt ihop olika ”friskfaktorer”, som de kallar det. Det vill säga, faktorer som de hittat stöd för i forskningen främjar vår hälsa. Och med hälsa menar de ett brett begrepp, inte bara ett lågt blodtryck eller frånvaro av sjukdom. Eller som de säger — ett mänskligare synsätt på hälsa och välmående.

— Vi menar att hälsa innebär allt från bra sömn, antiinflammatorisk kost, träning till återhämtning i naturen, att göra saker tillsammans med andra och ta en tankepaus, säger Paula.

Små justeringar som ger stora resultat

Paula och Mats driver nu egna företaget Crispy Concept inom hälsa, friskfaktorer och ledarskap där de coachar och håller workshops. De har uppfunnit något de kallar Hälsostjärnan, ett verktyg för god helhetshälsa.

I boken förklaras det så här; ”Ett verktyg som påminner oss om våra medfödda hälsobehov och som får oss att på ett nyanserat sätt upptäcka, utforska och lära. Små justeringar, stora resultat.”

LÄS ÄVEN: Christina Stielli: ”Varför skulle du inte vilja lära dig nya saker?”

— När du använder verktyget får du möjlighet att lära känna dig själv, dina behov och din situation utifrån ett brett perspektiv, säger Mats och berättar att Hälsostjärnan innehåller sex olika friskfaktorer, eller områden att fokusera på, om man så vill. Dessa är: Kroppshälsa, tankehälsa, själshälsa, relationshälsa, naturhälsa och digitalhälsa. Hälften är inåtblickande (tanke, själ och kropp) och hälften utåtblickande (relationer, natur och det digitala).

— Tanken är att verktyget ska bjuda in till stor variation av tankar och fakta där man tillgodoser sina grundläggande behov. Varje udd i stjärnan bjuder på konkreta övningar för att skapa större medvetenhet och stärka sig själv. I slutet av boken finns det 21 övningskort och gör man en övning om dagen i tre veckor, eller längre, sätter sig den nya vanan och du ser resultat, säger Paula.

Paula och Mats insåg att de sökte en bok som inte fanns. Lösningen blev att skriva den själva.

För mycket fokus på problem och risker

Titeln på Mats och Paulas bok, ”Från riskfokus till friskfokus” är ett sätt att medvetandegöra att vi ofta är så fokuserade på olika risker i livet, men glömmer friskfaktorerna. Det som ger hälsa och glädje.

— Vi talar ofta om risker, problem och negativitet. Men man kan skifta tankefokus och hantera motgångar på ett annat sätt. Blir du stressad och ser problem när bussen är försenad? Eller kan du vara tacksam för att den var det så att du fick en pratstund på tio minuter med din dotter som du inte skulle fått annars?

Det de återkommer till gång på gång är att hälsa är brett, och brister det i ett eller flera områden får man en obalans, som förr eller senare kommer att medföra stress och sämre hälsa.

LÄS ÄVEN: Sluta se dig själv som ett offer: Råden som hjälper dig ur den skadliga mentaliteten

— Alla kan skapa sin egen hälsostjärna utifrån sin egen livssituation och sitt eget nuläge. Den är som ett smörgåsbord; alla kan inte göra allt, men alla kan göra något, oavsett hur tufft livet är eller vilken situation man är i, säger Mats.

— Jag gillar idén att älta det positiva, vilket inte är lätt. Vi har ju annars en tendens att älta det negativa. Jag vill uppmana till att se varje dag som en ny möjlighet, avslutar Paula.

Hälsostjärnans 6 friskfaktorer

Övningskort från boken “Från riskfokus till friskfokus – din hälsostjärna och dina 6 friskfaktorer” .

Tankehälsa

Ett positivt mindset och en god inre tankemiljö möjliggör hälsosamma sinnesstämningar och handlingar.

God tankehälsa kan du bland annat få om du:

 • Ger dig själv tid för reflektion, lärande och personlig utveckling.
 • Prioriterar tid för stillhet, meditation och mindfulness.

En bra övning kan vara:

Observera dina tankar. Vilka tankar är mest förekommande — positiva eller negativa? Tacksamma tankar eller tankar om brist och måsten? Fånga dina insikter och fundera över om det är något du vill förändra i din tankeström?

LÄS ÄVEN: Finn glädje i en ny hobby: 5 aktiviteter som boostar din hälsa

Själshälsa

Genom att tillgodose själsliga, existentiella och andliga behov kan du uppnå positiva känslotillstånd som meningsfullhet, förundran, tacksamhet och glädje.

God själshälsa kan du bland annat få om du:

 • Har tid för glädje, skratt och nöjen genom till exempel musik, kreativitet, kultur, lekfullhet, spontanitet och skoj.
 • Följer ditt hjärta, lyssnar på din magkänsla och litar på din visdom.

En bra övning kan vara:

Le i två minuter! Leendet sprider sig från ansiktsmusklerna till ditt sinne. Och via sinnet smittar det av sig både på dina tankar, känslor och ditt agerande.

LÄS ÄVEN: 9 viktiga komponenter som hjälper dig att uppnå flow

Relationshälsa

Går ut på att tillgodose välfungerande, stödjande och hälsosamma relationer. Hjälper dig att vårda dina viktigaste relationer till partner, barn, barnbarn, husdjur och så vidare.

God relationshälsa kan du bland annat få om du:

 • Ger och tar emot kärlek och skapar kärleksfulla relationer.
 • Försöker förstå andra först innan du gör dig själv förstådd.

En bra övning kan vara:

Säg nej! Att kunna sätta gränser är viktigt för den egna integriteten och de egna prioriteringarna. Varje gång du säger nej till något som inte känns rätt får du möjligheten att säga ja till något annat.

LÄS ÄVEN: Håll kärleken levande: 3 tips som stärker relationen

Naturhälsa

Vistas i olika utomhusmiljöer som ger möjlighet till återhämtning, stresshantering och nya perspektiv.

God naturhälsa kan du bland annat få om du:

 • Uppskattar naturen och regelbundet vistas i skog och mark, förundras över djur och natur och vårdar dem väl.
 • Lever hållbart med hänsyn till natur, djur, miljö och klimat.

En bra övning kan vara:

Gör en utflykt. Välj en ny plats i naturen i din närhet. Du behöver inte åka långt. Välj den natur som finns nära och lättillgänglig. Var närvarande och nyfiken, använd alla sinnen för att ta in upplevelsen.

LÄS ÄVEN: 4 steg till ett stressfritt liv: Expertens guide

Digitalhälsa

Innebär att ha ett hälsosamt förhållningssätt till digitala verktyg och sociala medier. En god digitalhälsa skapar förutsättningar för din koncentrationsförmåga, kreativitet och produktivitet.

God digitalhälsa kan du bland annat få om du:

 • Sätter en tydlig gräns mellan arbete och fritid (inte alltid är nåbar).
 • Tar en “digital detox” med jämna mellanrum.

En bra övning kan vara:

Notera dina distraktioner. Den genomsnittliga svensken tittar på mobilen 200-300 gånger per dag. Risken med denna distraktion är långsiktig negativ stress och kortsiktig verklighetsflykt. Ställ dig frågan om du ser något mönster i dina distraktioner. Detta kan bli en vändpunkt om du är tillräckligt lyhörd och öppen.

LÄS ÄVEN: Dopaminfasta över helgen – fredag kväll till måndag morgon

Kroppshälsa

Genom att ta hand om kroppen, ge den kärlek och omvårdnad hjälper du den att hålla sig frisk, stark, pigg och smidig.

God kroppshälsa kan du bland annat få om du:

 • Prioriterar tid för regelbunden fysisk aktivitet, rörelse och motion.
 • Tillgodoser kroppens behov av hälsofrämjande andning, återhämtning, vila och sömn.

En bra övning kan vara:

En morgonövning innan frukost. Gör valfri fysisk övning på cirka 30 minuter, stretcha i 15 minuter och avsluta med 15 minuter i stillhet då du dokumenterar dina
insikter.

LÄS ÄVEN: Frisk och ung med regelbunden motion: Så mycket träning behövs

Källa: Samtliga övningar och tankar är tagna från “Från riskfokus till friskfokus – din hälsostjärna och dina 6 friskfaktorer” av Paula och Mats Törnvall (Storge förlag).