Vad är PFAS och varför är det farligt? Experten förklarar

PFAS-ämnen bryts inte ner i kroppen, därför ökar halten om man exponeras. Ämnena kan störa viktiga funktioner i kroppen och öka risken för en rad sjukdomar.

Text: Susanne Hovenäs
Foto: Getty Images, Privat

Mattias Öberg är senior forskare och docent vars huvudsakliga forskningsområde är hälsorisker med kemikalier. Ett tvärvetenskapligt forskningsområde där han arbetar nära ett stort nätverk av svenska och internationella forskare, myndigheter och organisationer.

Mattias Öberg.

Vad är PFAS?

— PFAS är ett samlingsnamn för alla ämnen där hela eller delar av en molekyl har fullständigt fluorerade kolatomer. Det är tusentals olika ämnen med olika egenskaper. De första PFAS-ämnena började tillverkas för snart 100 år sedan och idag används PFAS inom många olika områden. Problemet är att de fluorerade delarna av dessa ämnen inte bryts ner i naturen och blir ett miljögift.

LÄS ÄVEN: Ninnie drack PFAS-förgiftat vatten: ”Vi går som tickande bomber”

Varför används PFAS?

— Många PFAS-ämnen används för att skapa smarta ytor på olika material. De kan stöta bort vatten, fett och smuts. De minskar friktionen och de kan till exempel kväva brinnande vätskor.

Varför är dessa ämnen hälsofarliga?

— PFAS är inte akut giftigt. Vissa PFAS-ämnen tas dock lätt upp i kroppen. Eftersom de inte bryts ner ökar halten om man exponeras. I kroppen kan de störa viktiga funktioner och öka risken för en rad olika sjukdomar.

LÄS ÄVEN: Städa utan kemikalier med 5 saker från ditt skafferi – för ett rent och giftfritt kök

Vilka sjukdomar har man sett orsakats av exponering av PFAS?

— Flera studier har visat att PFAS kan skada levern, öka halten kolesterol i blodet, försämra immunsystemet så att barn får färre antikroppar efter vaccination, och störa hormonsystemen. Risken att drabbas av vissa cancerformer ökar. Kunskapen om hälsorisker växer hela tiden och på senare år har det kommit allt fler studier om påverkan på fosterutvecklingen.

Vad är unikt med Kallingefallet?

— Halterna som hittades i dricksvattnet var mycket höga. Idag finns ett gränsvärde för dricksvatten på 4 ng/L. I Kallinge uppmätte myndigheterna 10 380 ng/L innan de stängde av vattenverket. I blodet hos befolkningen har forskare hittat hundra gånger högre halt av PFAS än på andra platser. En annan sak som är unik är att befolkningen tagit strid för rätten till rent dricksvatten.

LÄS ÄVEN: Ekofrisörens tips för en giftfri hårvårdsrutin

Kan PFAS försvinna ur kroppen?

— Det bryts inte ner, men sakta men säkert sjunker halten om man inte tillför ny PFAS. Studier från Kallinge visar att halveringstiden i genomsnitt är mellan 2 och 5 år.

PFAS i smink och hudvård

Enligt en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholms universitet gjorde för Kemikalieinspektionen, kan utsläppen av PFAS från kosmetiska produkter uppgå till omkring 11 000 kg fluor i genomsnitt per år inom det europeiska samarbetsområdet EES.

Studien fokuserar på PFAS i smink och andra kosmetiska produkter som hud- och hårvårdsprodukter och toalettartiklar. Granskningen visade att PFAS används i allt från hårvårdsprodukter till smink och ansiktskrämer.

LÄS ÄVEN: Hormonstörande ämnen i hudvårdsprodukter: Det här ska du titta efter

Vill du undvika PFAS i badrumsskåpet? Välj bort produkter med följande ämnen i innehållslistan:

  • C9-15 Fluoroalcohol phosphate
  • Ammonium C6-16 Perfluoroalkylethyl Phosphate
  • Polyperfluoroethoxymethoxy difluoroethyl PEG phosphate
  • Polyperfluoromethylisopropyl ether
  • Perfluorononyl dimethicone
  • Polytef
  • Polytefum
  • PTF