KAFFE – från häxbrygd till hälsodryck

Älskar du kaffe? Du behöver inte längre skämmas. Allt fler studier visar att det kan förebygga allvarliga sjukdomar som diabetes och parkinson.

Vill du veta mer?

Läs mer om kaffe på hemsidorna:
www.kaffeinformation.se
www.livsmedelsverket. se
Näring och hälsa av Ulla Johansson (Studentlitteratur 2007).
 

Kaffe har gjorten riktig makeover, från ett av hälsorörelsens hatobjekt till något av en hälsodryck med många strängar på sin lyra. Under sommaren 2010 samlades kaffeforskare från världens alla hörn i Stockholm och rapporterade om sjukdomsförebyggande effekter, från cancer till demens.

 

Demens

Personer som dricker mycket kaffe löper mindre risk för demenssjukdomen alzheimer. I en finsk studie såg man starkast skyddseffekt av 3–5 koppar om dagen. Några studier visar skyddseffekter även av te.

Diabetes

Flera studier visar att kaffedrickare löper minskad risk att få vuxendiabetes, typ 2-diabetes. 4–6 koppar om dagen minskar risken att få diabetes med nära 30 procent, enligt en sammanställning av nio olika studier. Skyddseffekten tros främst bero på klorogensyra, en av kaffets antioxidanter. Även koffeinfritt kaffe ger effekt, men än är det oklart om te gör det.

Graviditet

Ett högt intag av kaffe kan öka risken för missfall, speciellt tidigt under graviditeten. Barn till mammor som intagit koffein under graviditeten kan få beteendeförändringar genom att reagera kraftigare på centralstimulerande medel. Men det tycks också vara positivt med koffein genom att risken för tillfälliga andningsstillestånd, apnéer, minskar hos för tidigt födda barn.

Parkinsons sjukdom

Kaffedrickare löper ungefär 30 procents lägre risk för den neurologiska sjukdomen parkinson. Effekten syns framför allt hos män. Koffein tycks hejda förlusten av de nervceller som behövs för att kontrollera motoriken. Man har sett skyddseffekt även av andra koffeinhaltiga drycker, som te.

Piggare

Kaffe har en uppiggande effekt både hos vana kaffedrickare och andra. Den beror på att kaffe delvis blockerar receptorerna för adenosin, ett kroppseget ämne som gör att vi kan sova. Kaffets koffein kan också förbättra humöret och vår känsla av välbefinnande, samt vår vilja att socialisera med andra människor. För att få en stimulerande effekt krävs 1–2 koppar kaffe.

Vikt

Koffein i lite större mängder tycks kunna öka fettförbränningen och ämnesomsättningen. En amerikansk studie visar på en svag koppling mellan koffeinintag från te eller kaffe och lägre vikt. Skillnaden låg bara på i genomsnitt 400 gram, men den var större hos överviktiga kvinnor.

TEXT: EVA OLSSON
FOTO: DREAMSTIME