Varning för hjärnsläpp

Dagens samhälle ställer höga krav på våra hjärnor och vi stressas av att göra flera saker samtidigt. Det gäller att hitta balans mellan krav och förmåga.

Minska stressnivån på jobbet

● Gå in i ett slutet rum när du ska skriva eller läsa något viktigt.
● Arbeta med hörlurar.
● Skriv listor på viktiga saker så slipper du hålla reda på allt i huvudet.
● Använd larmet på datorn eller mobilen när du har tider att passa.

TEMPOT I SAMHÄLLET har höjts och informationsteknologin gör det möjligt för oss att göra flera saker samtidigt. Vi talar i mobilen när vi kör bil och går på gatan och surfar på nätet. Även arbetssituationen har blivit allt mer komplex för många. I snitt avbryts vi på jobbet var tredje minut och har åtta olika fönster uppe på datorn.

I det datoriserade informationssamhället presterar vi på gränsen av vår förmåga, med hjärnor som ser likadana ut som på stenåldern. Många av oss får svårt att koncentrera oss och en känsla av otillräcklighet. Våra hjärnor kan inte hantera så mycket information, utan svämmar över.

ÄVEN TRENDEN MOT öppna kontorslandskap, utan egna arbetsrum, gör att våra hjärnor belastas mer. Hela tiden pågår samtal som inte berör en själv. Antingen lyssnar man på dem och börjar då utföra två uppgifter samtidigt, vilket förlångsammar och försämrar kvaliteten på det arbete man utför. Alternativt försöker man stänga ute samtalet och hjärnan får då hela tiden arbeta med att ignorera informationen.

Problemet är att vår hjärna har en begränsad kapacitet att hantera information. Flaskhalsen utgörs av vårt arbetsminne, alltså vår förmåga att tillfälligt komma ihåg information som vi hanterar just nu. Vi använder arbetsminnet när vi till exempel läser in en text eller räknar ut ett tal i huvudet. Har vi för mycket i arbetsminnet tappar vi lätt bollar. Det är därför vi till exempel kan gå in i ett rum för att hämta något, men när vi väl är där har vi glömt vad vi skulle hämta.

Arbetsminnets kapacitet beror också på dagsformen. Har vi sovit dåligt en natt blir vi mer lättstörda och har svårare att prestera på hög nivå i ett kontorslandskap.

Men mycket information behöver inte alltid ge upphov till stress, som också har en känslomässig komponent. Det har stor betydelse hur vi upplever vår situation. Om vi har en positiv inställning och känsla av kontroll minskar risken för stress. Även inställningen till själva tekniken har betydelse.


FLOW – SÅ BRUKAR MAN
kalla den sköna känslan av att vara helt koncentrerad på och absorberad av det arbete man utför. Den uppstår bara när kraven på oss precis motsvaras av vår kapacitet.

För höga krav i förhållande till vår förmåga stressar oss och för låga tråkar ut oss. Det gäller att försöka hitta just min balans och identifiera vilka krav som är lagom utmanande för mig. Om vi känner oss stressade på jobbet får vi försöka förändra vår situation. I rutan här intill ger Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm, sina bästa tips.

TEXT: EVA OLSSON
FOTO: THINKSTOCK