Rörelse och vila bästa receptet

Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes eller åldersdiabetes kännetecknas av att kroppens celler blir mindre känsliga för insulin. Man drabbas av så kallad insulinresistens.

Trots att det kommer mer insulin från bukspottkörteln räcker det inte till. Blodsockret tas inte upp av kroppens celler, utan i stället ökar halten av socker i blodet. När blodsockerhalten nått en viss nivå kallas det nedsatt glukostolerans. Det är ett förstadium till typ 2-diabetes.

Om utvecklingen får fortsätta stiger blodsockervärdet ytterligare och når till sist den nivå som kallas typ 2-diabetes.

Minska risken för diabetes

● Försök undvika stress.
● Gå ner i vikt om du väger för mycket.
● Motionera, även om du inte är överviktig.
● Gå gärna med i någon form av gruppaktivitet, till exempel kör eller idrottsförening.
● Sluta använda tobak. Även snus ökar risken för diabetes.

VI RÖR OSS FÖR LITE och äter för mycket. Det har lett till att diabetes är en av de sjukdomar som ökar snabbast i dag. Ökningen gäller framför allt vuxendiabetes eller typ 2-diabetes, som är starkt kopplad till vår livsstil. Namnet till trots sprider den sig nedåt i åldrarna och kan även drabba tonåringar.

När det gäller att förebygga diabetes, är det viktigast att börja motionera och gå ner till normalvikt. Lågintensiv motion som promenader räcker för att påverka blodsockret. När musklerna arbetar sjunker blodsockernivån, vilket kan både förebygga och lindra. Även hos dem som redan fått diabetes har man sett att en aktiv livsstil ger en bättre prognos och minskar risken för komplikationer.

Även kaffe framstår allt mer som en förebyggande faktor. I en vetenskaplig översikt över 18 olika artiklar visar de flesta på skyddseffekt av kaffe. Antioxidanten klorogensyra i kaffet kan hämma sockerproduktionen i levern, vilket bidrar till sänkta blodsockervärden.


STRESS OCH DÅLIGT SOCIALT NÄTVERK
är två riskfaktorer som uppmärksammas i en ny studie som gjorts vid Centrum för diabetesforskning på Karolinska sjukhuset. Risken att få diabetes ökar två till tre gånger vid arbetsstress och små möjligheter att påverka sitt arbete, likaså om man känner sig mobbad på jobbet. Det skapar en kronisk stress i kroppen. Stresshormoner påverkar kroppens blodsockernivåer och hur kroppen hanterar blodsockret.

Däremot minskar diabetesrisken med 30– 50 procent om man har ett omfattande socialt nätverk eller någon hobby som man ägnar sig åt. Goda relationer till andra kan sänka nivåerna av stresshormoner.

Även personligheten spelar roll för diabetesrisken.Om man har antagonistisk inställning och lätt går in i diskussioner och kämpar löper man ökad risk för diabetes. Däremot minskar risken hos personer som njuter av livet, försöker varva ner och tar till vara ögonblicken.

TEXT: EVA OLSSON
FOTO: THINKSTOCK