Svensk massage – ett grepp som står sig

Lätta tryck och bestämda knådningar. Svensk massage har blivit en klassiker som får allt fler att njuta och slappna av på britsen.

Vad visar forskningen?

Är det vetenskapligt bevisat att massage fungerar?

– Vi vet att den har effekter. Framförallt är den smärtreducerande och minskar oro och ångest. Patienter med långvarig smärta uppskattar verkligen massage som ett komplement till mediciner. Men vi vet fortfarande väldigt lite om mekanismerna bakom, berättar sjukgymnasten Irene Lund, som själv forskat och nu undervisar i fysiologi och sensorisk stimulering på Karolinska Institutet.

– Det är ett komplicerat område att forska på eftersom det inte går att ha någon liknande kontrollgrupp, som i läkemedelsforskning.

Irene Lund tycker att man skulle göra fler studier där olika metoder jämförs med varandra. Då skulle man kunna välja effektiva behandlingar utifrån de resultaten och komma runt problemet med kontrollgrupp.

Frisätts lugn och ro-hormonet oxytocin?

– Det vet vi inte säkert ännu. Nygjorda studier där man mätt oxytocinnivån hos människor före och efter massage har inte gett några bevis för det, resultaten pekar i olika riktningar.

– Det innebär att det fortfarande mycket väl kan vara oxytocinet som gör oss lugnare, men det kan också vara andra ämnen inblandade, säger Irene Lund.

I DAG SKILJER SIG den svenska massagen lite åt mellan länderna. Går du på ”Swedish massage” i USA får du en ganska lätt massage med mycket olja. Här i Sverige är den kraftigare och går djupare ner i musklerna och kallas för klassisk massage.

– Svensk massage är den i särklass största massageformen i västvärlden, säger Rolf Elmström, som har arbetat i USA och länge var chefredaktör för tidskriften Massage och Kroppsvård.

Rolf Elmström planerar att skriva en bok om den svenska massagens historia. Hur kommer det sig att just den svenska massagen har blivit så känd ? Det är inte någon modern fluga. Framgången grundlades redan i början av 1800-talet av fäktmästaren Per-Henrik Ling. Då fanns inte namnet massage men massagegreppen var desamma.

Ling hade själv blivit frisk genom träning. 1813 grundade han ett gymnastikinstitut och propagerade för att sjukdomar och skador skulle behandlas dels med aktiva rörelser som gymnastik, dels med passiva rörelser. Ur de senare växte massagen fram.

DET SÄGS ATT LING hämtade inspiration från bland annat Kina och Egypten. Hans idéer påverkade sjukvården, även om motståndet från läkarna i början var enormt. Ling lyckades så småningom knyta flera läkare till sitt institut och hans metoder spred sig snabbt både inom och utanför landet. Läkare från utlandet kom på besök och tog del av ”The Swedish movement cure” – den svenska rörelsekuren. Det som finns kvar av den i dag är ”Swedish massage”.

– Lings metoder hjälpte många med ledproblem. Det var orsaken till att folk reste ända till den kalla Norden för att studera, säger Rolf Elmström.

LING DÖPTE massagegreppen till strykningar, knådningar, friktioner, hackningar, nypningar och valkningar. När metoden fördes ut i Europa fick de franska namn, som effleurage (strykning), petrissage (knådning) och tapotement (hackning), termer som består än i dag. Några viktiga insatser på vägen står den holländske läkaren Metzger för. Han systematiserade massagen och började ge den direkt på huden – Ling masserade utanpå kläderna. Nu reste svenskar i sin tur utomlands och studerade hos Metzger. När de sedan kom tillbaka till Sverige arbetade de i den form som Metzger hade gett den. Ibland tillskrivs därför Metzger äran av att ha grundat den svenska massagen.

Under större delen av 1900-talet gavs massage mest på badhus och kurhotell, senare också hälsohem. I sjukvården försvarade massagen sin plats fram till 60-talet, då den ansågs tidskrävande och man dessutom var osäker på effekterna. Då gick massagen nästan helt och hållet över till den alternativa hälsorörelsen och Axelsons gymnastiska institut i Stockholm blev platsen framför andra där kunskapen om massage levde och utvecklades vidare.


ETT MODERNT GENOMBROTT
för massagen kom på 1990-talet i och med forskningsresultaten om lugn och ro-hormonet oxytocin, som kunde kopplas ihop med massagens antistresseffekt och känsla av välbefinnande. Från att ha varit idrottsfolkets njutning blev massagen något som spred sig till vanliga människor för att motverka stress och slit.

Ett lyft för massagen var den nya friskvårdslagen som kom 2004, då den godkändes som friskvård på företag.

TEXT: LENA OLAUSSON
FOTO: THINKSTOCK