Kabbala – en mystisk resa i dig själv

Madonna, Demi Moore, Mick Jagger och Donna Karan – alla har de gjort det, försökt förstå sig själva och sin omgivning med hjälp av kabbala. En tradition med rötter i judisk mystik.

Enkel övning

Visualisera Livets Träd

Det är enkelt att få en upplevelse av det gudomliga ljuset bara genom att visualisera, enligt Tommy Westlund:

● Sitt med rak rygg på en stol, blunda och andas regelbundet.

● Visualisera ett ljusklot strax ovanför hjässan, efter en stund kommer du att känna ett pirrande där.

● Upprepa mantrat eheie, där målet är att flytta fokus till hjässan.

● Efter cirka 30–40 sekunder kan du få en stark förnimmelse av ett ljussken.

 

Vill du veta mer?

”Kabbala: en introduktion” av Joseph Dan, www.bokus.com.
”Kabbala” av Will Parfitt, Forum.
”Kabbala, Kliffot och den goetiska magin” av Thomas Karlsson, www.boksson.se.
Webbsidor: www.kabbalaonline.net, www.alkemiskaakademin.se.
 

EN ENSAM SJUARMAD ljusstake brinner på det provisoriska altaret, täckt med svart duk, mitt i rummet. Ett suggestivt dunkande hörs i bakgrunden, rökelse sticker i näsborrarna och personer i svarta fotsida kaftaner sträcker höger hand i luften för att dra ner ljus mot hjässan, forsätter mot höger axel, sedan mot vänster – det kabbalistiska korset.

Tillsammans ska vi göra en resa mot gudomligheten och utforska tifaret – vår inre sol. Hela tiden stående runt det lilla altaret i bestämda positioner, lätt gungande för att inte tappa balansen.

Kors i långa kedjor blänker runt halsen på deltagarna, som alla vill ha svar på samma frågor: Varifrån de kommer, var de är och vart de är på väg.

Under resan uppåt mot ljuset kommer vi att nå olika våningsplan, ungefär som under en hissfärd. På varje plan ska vi skala av oss våra polariseringar, det svarta och det vita i våra personligheter och bli rena från fördomar.

Eheie, Eheie, Eheie – ett mantra intoneras unisont av hela gruppen för att förstärka budskapet och så småningom flytta fokus till sista våningsplanet, hjässan där ett pirrande ljusklot ska visualiseras.

Hebreiska ord och symboler vibrerar i rummet. När cermonien slutligen är över delar vi det kabbalistiska saltet, små vita korn på den svarta altarduken. När vi lämnar lokalen ska vi vara redo att gå ut därifrån som bättre partner, yrkesmänniskor eller vänner och känna att vi är en del av skapelsen.

TEMPELMÖTENA EN GÅNG i månaden omgärdas av ett stort hemlighetsmakeri och är inte öppna för alla utan endast för en utvald skara.

För att få delta måste man vara godkänd och invigd i gruppen.

Det krävs att man först studerar kabbala på egen hand i några månader. Meningen är att man ska få en försmak om vad det handlar om, därefter invigs man under rituella former.

Det är en mysterietradition som använder sig av olika metoder för att fördjupa förståelsen för livet och dess mysterier. Den strävar också efter att utöka förståelsen och relationen mellan Gud, skapelsen och människan.

Kabbala är ingen religion i egentlig mening, utan från början en urgammal berättartradition som utgår från Gamla testamentet och som utvecklats ur den judiska mystiken.

Här finns ingen präst eller guru som förkunnar, ingen mellanhand mellan Gud och människa. Man strävar efter en direktkontakt med Gud.

Kabbalister tror inte att Gud styr över människorna, utan att Gud, skapelsen och människan tillsammans står för utvecklingen. Och för att utveckling ska kunna ske är alla motsatser beroende av varandra – gott och ont, starkt och svagt, man och kvinna.

MEN VAD ÄR DET EGENTLIGEN de gör Madonna, Demi Moore och människorna i de svarta kaftanerna, vad är syftet med alltihopa?

Kabbalisterna ser som sin uppgift att fullända skapelsen. För att kunna göra det är det viktigt att förstå sig själv och andra. De vill verka för en ökad medvetenhet och tala om att det inte är kört utan att man kan påverka sitt liv och världen i stort.

I vardagen kan kabbalan hjälpa till att belysa hur det står till i en relation. Meningen är att man ska kunna använda sig av den i livets alla skeden. Ju större förståelse man får för huvudfrågorna: vem är jag, var kommer jag ifrån och vart är jag på väg, så kan man också applicera dem på vardagsproblem som vilka vänner vill jag umgås med, har jag rätt jobb eller lever jag med rätt person.

Hur det går till i praktiken beror på vilken gren eller skola man tillhör. I SRC, Sodalitas Rosae Crucis är livets träd en viktig symbol. Det innehåller tio punkter eller sefiroter som alla ska vara i balans för att man ska känna sig hel som människa. Det är uppbyggt som en människokropp med ringar som är anslutna till varandra. I varje ring står ord som visdom, förståelse, styrka och nåd på hebreiska.

Livets Träd kan liknas vid chakrasystemet i yogan. Yogatraditionen har liksom kabbalan ett stort filosofiskt system, båda eftersträvar att hela de splittrade bitarna inom oss. Men yogan fokuserar mer på kroppsliga övningar medan kabbalan fokuserar på den andliga och mentala biten.

TEXT KRISTINA MÜLLER
FOTO: THINKSTOCK