8 alternativa behandlingar vid cancer

Tips på alternativa kliniker

Sverige:

● Santa Monica, Falköping, www.santamonica.se, 0515-868 90. Behandlingar: Förebyggande levnadsråd, rehabilitering.

● Vidarkliniken, Järna, www.vidarkliniken.se, 08-551 509 00. Behandlingar: Mistelterapi, antroposofiska mediciner, massagemetoder, badterapi, konstnärliga terapier såsom läkeeurytmi, stödsamtal med mera.

Övriga Europa:

● Aeskulap-Klinik, Brunnen i Schweiz, www.aeskulap.com, 0041-41 825 47 47.

● Arcadia-Praxis, Kassel, i Tyskland, www.arcadia-praxis.de, 0049-561 3168 901.

● Humlegaarden, Humlebaek i Danmark, www.humlegaarden.com, 0045-49 13 24 65.

● Issels Treatment Center i Tyskland, www.issels.com, 001-888 447 73 57.

● Klinik S:t Georg, Bad Aibling i Tyskland, www.klinik-st-georg.com, 0049-8061 398 233.

Fler kliniker på webbplatserna
www.germancancerclinics.com
www.mexicancancerclinics.com
och
www.biokrebs-heidelberg.de

 

Vill du veta mer?

”Cancer och en möjlig väg till läkning”, av Henning Saupe, kan beställas genom Falk i Järna, telefon/fax 08-551 719 00.

”Näringsmedicinsk tidskrift”, nr 3/2008, temanummer om cancer, kan beställas på www.naringsmedicinsktidskrift.se.

”Egenvård”, av Karl-Otto Aly och Bertil Dahlgren (Ica Bokförlag 2009).

”Maten som skyddar mot cancer”, av Kerstin Hultén (Bonnier Fakta 2009).

”Ordination motion”, (Apoteket/Brombergs 2009).

www.cancerfonden.se,
www.mistel-therapie.de
.
www.helhetsdoktorn.se och
www.dhgt.de
 

1 Kostrådgivning

Brukar vara ett viktigt inslag vid komplementära behandlingar. Dessa råd ger dr Henning Saupe till personer som har cancer:

1. Ät en allsidig kost med mycket grönsaker, frukt och färska råvaror.

2. Undvik helst rött kött (från ko och gris) och håll nere mängden fågel och fisk.

3. Ät så lite socker som möjligt. Välj mat med lågt GI, som baljväxter och surdegsbröd med hela korn. Snabba kolhydrater är cancercellernas favoritmat.

4. Ät extra tillskott av fleromättade fetter som omega 3, gärna tillsammans med proteiner från till exempel keso eller kvarg för ett förbättrat upptag.

2 Mistelterapi

Injektionsbehandling med preparat från mistel har använts vid cancer sedan 1920-talet. Bäst vetenskapligt visat är att mistel kan höja livskvaliteten och lindra biverkningar av konventionell cancerbehandling. Några studier antyder också en längre överlevnad, men detta är inte helt klarlagt.

Mistelpreparat är inte godkända som läkemedel i Sverige, utan har ett tillfälligt försäljningstillstånd som successivt förlängts av Läkemedelsverket. Skälen är att behandlingen förefaller ofarlig och att det fortfarande pågår forskning kring den. Enligt Läkemedelsverket finns i dag inte tillräckligt med vetenskapligt underlag för att avgöra om behandlingen är av värde.

3 Motion

Regelbunden fysisk aktivitet kan minska risken för flera cancerformer, i första hand bröst-, tjocktarms- och livmodercancer, kanske också lung- och prostatacancer.

Tidigare ansågs att cancerpatienter skulle spara på krafterna. Det stämmer delvis, eftersom behandlingarna kan innebära stora påfrestningar på kroppen. Men modern forskning visar att fysisk aktivitet är värdefull även under behandlings- och rehabiliteringsfasen vid cancer. Livskvaliteten ökar och risken för trötthet och illamående minskar.

När det gäller bröstcancer finns också forskning som tyder på en viss förbättring av sjukdomsprognosen hos dem som rör sig. I en amerikansk studie halverades återfallsrisken i bröstcancer hos kvinnor som motionerade tre gånger i veckan, 20 minuter varje gång och med en puls på minst 130 slag i minuten.

4 Psykologisk behandling

Stress är en viktig orsak till ohälsa i dag. Enligt den nya disciplinen psykoonkologi kan känslomässig stress och olösta konflikter även bidra till utvecklingen av cancer. Olika former av psykologiska behandlingsmetoder används numera vid de flesta alternativa cancerkliniker, som stödjande samtal, visualisering och stresshantering. Syftet är att öka patienternas livskvalitet, mobilisera den självläkande förmågan, lindra stress och hjälpa till i bearbetningen av sjukdomen. Kanske kan också sjukdomens förlopp påverkas. Enligt dr Henning Saupe finns det forskning som visar att personer som lärt sig avslappning, meditation och mental träning har större chans att leva längre eller bli friska. Ett gott psykiskt omhändertagande tidigt i cancerprocessen kan fördubbla chansen att leva tio år senare, visar en tysk studie från universitetet i Kiel.

5 Syrebehandling

På de flesta komplementära behandlingscentra används behandlingar för att öka cellernas syrsättning. Bland annat kan det handla om att andas in rent syre medan man motionerar på ett rullband. En annan metod är så kallad hematogen oxidationsterapi, då en mindre mängd av patientens blod strålbehandlas med en ultraviolett ljus. Ökad syrsättning av cancervävnaden gör den mindre aggressiv, känsligare för cellgiftsbehandling och kan förmå cellerna att dö genom så kallad programmerad celldöd, apoptos, enligt dr Henning Saupe.

6 Vitaminer och mineraler

Behandling med olika vitaminer och mineraler används ofta i komplementär cancerbehandling. Framför allt gäller det ämnen som samtidigt verkar som antioxidanter, skyddsämnen för kroppens celler. De kan hjälpa till att oskadliggöra fria radikaler, ämnen som kan skada cellernas arvsmassa, DNA, vilket kan utgöra första steget till cancer. Flera av dem har också visat celldödande effekter i provrörsförsök, till exempel selen och C-vitamin. Däremot saknas i stort sett stora och välgjorda behandlingsstudier där ämnena getts åt cancerpatienter. Enligt skolmedicinen kan antioxidanter minska effekten av cellgiftseller strålbehandling som ges samtidigt. Dr Henning Saupe hävdar att flera moderna studier visar tvärtom, att de förbättrar effekten av behandlingarna och samtidigt minskar biverkningarna.

7 Värmebehandling (hypertermi)

Feber anses aktivera kroppens immunförsvar och stärka dess självläkande krafter. Därför har man länge använt olika metoder för att framkalla feberreaktioner vid komplementär cancerbehandling. Tidigare användes heta helkroppsbad, i dag lampor som avger infravärme.

En nyare version av värmebehandling är lokal hypertermi, då enbart den sjuka kroppsdelen värms upp till 41–43 grader med hjälp av radiovågor. Denna värme kan, enligt dr Henning Saupe, hämma cancercellernas tillväxt utan att påverka friska celler. Behandlingen anses också ha en smärtstillande effekt och göra cancercellerna mer känsliga för både strålbehandling och cellgifter.

Hypertermi används vid de flesta alternativa cancerkliniker utomlands. Forskning kring metoden pågår på många universitetskliniker runt om i världen, även i Sverige.

8 Örter och andra växter

Flera växter tycks kunna bidra till att förebygga eller motverka cancer. Det gäller till exempel grönt te, vitlök, soja och gurkmeja som ingår i curry. Mariatistel kan hjälpa levern att klara av stressen under en cellgiftsbehandling, enligt dr Henning Saupe. På några alternativa cancerkliniker används också ”förkylningsörten” echinacea, som anses kunna stärka immunförsvaret.

Tomater innehåller karotenoiden lykopen, som har visat sig minska risken för cancer i framför allt prostatan. Högt intag, till exempel genom att regelbundet äta tomatsås, har i några studier visat en positiv effekt också för personer som redan har prostatacancer. Bland annat sjönk PSA-värdet och tumörerna var mindre än hos kontrollgruppen. Även granatäpple har visat liknande skyddseffekter – både förebyggande och en viss behandlande effekt vid prostatacancer.

TEXT: EVA OLSSON
FOTO: DREAMSTIME OCH CRESTOC