Taktil massage – lätta händer som lugnar

Stressen rinner av och kroppens lugn och ro-hormon kopplas på. Taktil massage, mjuk som en smekning, hjälper mot allt från illamående till smärta.

Vad är taktil beröring?

● Lätta bestämda strykningar över kroppen enligt ett visst mönster.

● Forskning tyder på att lugn och ro-hormonet oxytocin ökar och stresshormonet kortisol minskar. Flera benämningar används i princip synonymt med taktil beröring, bland annat taktil terapi, taktil stimulering, taktil stimulans och taktil massage.

● En lista över taktilterapeuter som är välutbildade, har patient och ansvarsförsäkringar samt följer branschens etiska regler finns på www.kroppsterapeuterna.se.

Användbar massage

Taktil beröring och lätt massage från livets början till livets slut” tar upp effekterna med taktil beröring och lätt massage för människor inom många vårdområden. Författarna använder taktil beröring eller lätt massage i sitt patientarbete. Författare är Annika Billhult, Karin Andrén, Ing-Britt Johansson och Eva Axelsson, Studentlitteratur AB.

TAKTIL BERÖRING OCH LÄTT MASSAGE verkar kunna lindra symtom och göra livet mindre smärtsamt för människor med olika typer av diagnoser eller problem.
Det säger Maria Henricson, sjuksköterska, forskare och författare som i flera år har studerat effekterna av taktil beröring. Forskning tyder på att kroppen utsöndrar sitt eget lugn och ro-hormon oxytocin, och att stresshormonet kortisol minskar. Studier visar också att metoderna kan sänka både puls, blodtryck och blodsockernivåer, och öka kroppsuppfattningen, känslan av bekräftelse och närhet hos patienterna.

– Och behandlingen är njutbar, ungefär som att smörja in sig med en dyrbar kroppslotion, säger Maria Henricson.

HON ARBETAR VID Hälsohögskolan i Jönköping och är en av redaktörerna för den nya boken ”Taktil beröring och lätt massage från livets början till livets slut”. Där beskriver bland andra sjuksköterskor, barnmorskor och sjukgymnaster som använder taktil beröring och lätt massage vilka positiva effekter metoderna kan ge, vid en lång rad diagnoser.

– Illamåendet kan minska för såväl en gravid kvinna som en cancerpatient. Och både en kvinna som går igenom en förlossning och en patient som behandlas inom intensivvården efter en olycka kan påtagligt uppleva att oro och smärta minskar om de får taktil beröring. Bland dem som känner mer lugn och ro finns både äldre, skolbarn och patienter som behandlas för ångest inom psykiatrin, säger Maria Henricson.

– Inom vuxenpsykiatrin har patienter kunnat minska sin medicinering efter att ha fått regelbunden behandling med taktil beröring. De har fått mer livsglädje och ork att göra saker. På äldreboenden finns exempel på gamla som har slutat använda sömntabletter för att kunna sova.

I boken berättar både beröringsterapeuter och patienter om sina erfarenheter.

– När taktil beröring och lätt massage ges inom sjukvården är det alltid med ett syfte och av personal som är utbildad. Den som ger behandlingen frågar patienten om lov, den är frivillig och det är individuellt om man vill.

MARIA HENRICSON ser taktil beröring och lätt massage som ett naturligt komplement till den vanliga sjukvården.

– På sjukhus får patienten alltid frågan om vilka mediciner hon eller han tar. Självklart ska personal inom vården ställa den frågan, men det finns ju andra frågor också som man kan ställa. Exempelvis vad patienten tror skulle kunna hjälpa henne eller honom att bli frisk, taktil beröring skulle kunna vara ett av alternativen.

Egentligen borde inte effekterna av taktil beröring väcka stor förvåning; det finns ju inbyggt att till exempel stryka sig över magen när man har ont eller krypa ihop och hålla om sig själv om man är riktigt ledsen.

– Kärlek och beröring är grundläggande behov för oss människor, säger Maria Henricson.

Av undersköterskor har hon fått frågan: ”Forskar du på detta? Det här har ju vi vetat om i åratal!”

– Men om ”alla” inom vården hade känt till det och använt sig av det hade vi inte behövt en speciell metod. Nu behövs taktil beröring och lätt massage och även om metoden är enkel gör den stor nytta.

TEXT: ANNA VÖRÖS LINDÉN
FOTO: DREAMSTIME