En grön minut mot stress!

Studier i flera länder har också visat att fin utsikt ger färre sjukdagar och mindre stress, samtidigt som det gör att man arbetar mer effektivt. Och intresset för avstressande natur bara ökar. Både vårdinrättningar och företag väljer att ta in alltmer grönt i verksamheten.

Här får du några tips på vad du själv kan göra för en stressfriare vardag:

● Knip kontorsplatsen med fönster.
● Solljus är bättre än skugga.
● Ett enda träd har effekt.
● Gå ut i en solig och grön miljö på rasterna.
● Undvik framförallt en utsikt mot väggar i skugga.

www.svt.se
FOTO: THINKSTOCK