Föräldraskap under tre faser

Ta fram dina bästa sidor som förälder!

• Vilka är dina starka sidor när det gäller föräldraskap?

• Vilka är dina svaga sidor?

• Vilka situationer är mest stressande för dig?

• Kan du tolka/hantera dem på ett annat sätt när du läst denna artikel?

• Hur har du hittills hanterat svåra situationer med dina barn?

• Vad hade du velat göra annorlunda när du ser tillbaka?

• Vem är din förebild när det gäller föräldraskap (det behöver inte vara din pappa eller mamma utan kan vara någon annan)?

Småbarnsåren

Under de första sex åren av ett barns liv handlar mycket om beroende av omvärlden. Ett litet barn är sårbart och helt beroende av sina föräldrar eller vårdnadshavare för sin överlevnad. Föräldrarna är centralfigurerna i barnens liv och de som står för beslut och allt ansvar för familjens gemensamma liv.

Som förälder har du nytta av att försöka sätta dig in i hur ditt barn känner och vad hon eller han behöver, också när ditt barn är för litet för att kunna uttrycka sig med ord.

Diskussioner och förhandlingar med barnet bottnar ofta i att du inte kan låta barnet bestämma för mycket. Som vuxen behöver du till sist vara den som ser till att barnet får det han eller hon behöver, också när barnet själv vill någonting annat.

Lär dig att lyssna på ditt barn som en individ och försök undvika att göra hennes eller hans känslor till dina. Vad behövde du som du inte fick och är det möjligt att ge detta till ditt eget barn?

Skolåren

Mellan sju och tolv år fortsätter ditt barn att utveckla sin egen vilja och bedömningsförmåga. En viktig uppgift för dig är att välja i vilka situationer du kan låta barnet bestämma mer på egen hand, helt enkelt för att träna. Du får vara beredd på att barnet ibland åker ner i ett tidigare utvecklingsstadium och blir som en treåring igen. Bli inte hård och krävande, utan behåll hjärtat öppet och försök förstå. Barnet är mognare än förut, men har fortfarande inte levt lika länge som du.

Hade du själv en jobbig tid när du gick i låg eller mellanstadiet, så kan minnen av den tiden göra sig påminda. Det kan vara svårt att se ditt barn kämpa med kompiskonflikter eller andra problem, om de liknar dem du själv hade under samma period.

Fråga ditt barn hur hon/han vill ha stöd från dig och acceptera att ditt barn måste ta sig igenom svårigheter med ditt stöd.

Tonåren

Att vara tonårsförälder är kanske den tuffaste av föräldrauppgifterna. Ditt barn ska ta avstånd från dig och så småningom överge dig, men du får inte överge ditt barn, även om hon eller han ifrågasätter allt du gör. Ta inte frigörelsen personligt – den är ju nödvändig om ditt barn ska kunna bli en självständig och vuxen människa. Det krävs dock bra självkänsla för att orka – ta gärna hjälp av andra föräldrar för stöttning. Sträva efter att vara överens som föräldrapar och låt inte barnet spela ut er mot varandra.

Tonårstiden är en slags livskris. Även det barn som känt sig ganska säker som tolvåring, kan tappa fotfästet när kroppen förändras, skolan blir tuffare och kompisar förvandlas till konkurrenter om pojk- eller flickvänner i och med att sexualdriften vaknar.

Ditt barn behöver dig mer än någonsin tidigare under denna period och samtidigt behöver du tillåta henne eller honom att gradvis bli självständig och vuxen.

 

Källa: Helena Harrysson