Mjuka kroppsbehandlingar

Terapeuternas utbildning

• Metoderna är jämförbara i både karaktär och utbildningarnas upplägg. Grundutbildningarna för terapeuterna varierar mellan 100 och drygt 300 timmar. Därutöver finns fördjupande kurser för vidareutbildning. Många skolor kräver att eleverna har högskolepoäng i basmedicin för att diplomeras. Förutom de olika skolornas egna diplom och certifieringar, utfärdar Branschrådet för komplementär medicin, BKM, certifikat. Certifierad hos BKM kan den bli som har en utbildning på minst 250 timmar (varav hälften lärarledda) på någon av de BKM-godkända skolorna, och dessutom har läst 320 timmar basmedicin.

• Betydligt mer omfattande utbildningar har till exempel kiropraktorerna som gått en femårig heltidsutbildning plus praktikår – uppåt 5 000 timmar totalt. Långa heltidsutbildningar har också naprapater, sjukgymnaster och osteopater.

Webbplatserna för Branschrådet komplementärmedicin respektive Kroppsterapeuternas yrkesförbund heter www.bkm.se och www.kroppsterapeuterna.se.

 

Body harmony

Hur går en behandling till?
Terapeuten frågar vad klienten vill uppnå med behandlingen och studerar sedan klientens kroppsspråk för att se hur problematiken har fastnat i kroppen. Behandlingen sker på en bänk med kläder på, med en lätt beröring i områden som kan påverka problemet. Efteråt studeras kroppsspråket igen för att se vad som har förändrats.

Vilka åkommor behandlas?
Vad som helst, det kan vara fysiska problem, psykologiska tillkortakommanden eller livsstilsproblem.

Vad kostar en behandling?
700–800 kr/tim.

Hur hittar jag en terapeut?
www.bodyharmony.org finns en sökfunktion med ett antal svenska terapeuter.

Källa: Eva Willenheimer, body harmony terapeut och lärare i body harmony.

Rosenterapi

Hur går en behandling till?
Behandlingen sker på bänk och klienten har underkläderna på. Terapeuten berör och arbetar stillsamt med de delar där hon märker att kroppen ”öppnar sig”. Terapeuten berättar vad hon ser och hur olika delar har samband med olika känslor.

Vilka åkommor behandlas?
I huvudsak tre kategorier:
1. Personer som har värk, inte fått hjälp och själva har börjat koppla värken till känslor.
2. Personer som söker personlig utveckling.
3. Personer som arbetar med människor och vill hitta tillbaka till sig själva.

Vad kostar en behandling?
600–700 kr/tim.

Hur hittar jag en terapeut?
www.rosenmetoden.se finns en lista.

Källa: Anna Söderlind, rosenterapeut och lärare i rosenmetoden.

Akupressur

Hur går en behandling till?
Klienten ligger påklädd på en bänk och får svara på frågor om problemet och sitt allmäntillstånd. Puls och tunga undersöks, och sedan ställs diagnos. Därefter väljs de punkter som ska behandlas för att ge balans. Klienten uppmuntras till att vara närvarande i sin kropp och medveten om vad som händer under behandlingen.

Vilka åkommor behandlas?
Värk och stelhet, domningar, ryggproblem, whiplash, huvudvärk. Men också sjukdomar som allergi, astma, tinnitus, fibromyalgi, utbrändhet eller hormonella besvär som pms och klimakteriebesvär.

Vad kostar en behandling?
400–600 kr/45 min–1,5 tim.

Hur hittar jag en terapeut?
www.kroppsterapeuterna.se och www.alternativformedling.se.

Källa: Susanne Saxlund, akupressör och lärare i akupressur.

Body sense

Hur går en behandling till?
Terapeuten intervjuar klienten och observerar hur hon eller han rör sig för att hitta kroppsliga nyckelpositioner som anknyter till den problematik som klienten sökt för. Klienten ligger påklädd på en bänk och försätts i avslappnat tillstånd. Terapeuten lyssnar till kroppen, berör och ger impulser till exempelvis armen att röra sig eller huvudet att vrida sig på ett visst sätt.

Vilka åkommor behandlas?
Fysiska och psykiska besvär och allt däremellan. Vanligt är att klienter söker för whiplash, ”frozen shoulder”, astma, allergier samt barndomstrauman med övergrepp och våld där både kroppen och känslolivet skadats.

Vad kostar en behandling?
500–600 kronor/75 min.

Hur hittar jag en terapeut?
www.bodysense.se

Källa: Andreas Lindermann, body sense-terapeut och lärare i body sense.

Kraniosakralterapi

Hur går en behandling till?
När klienten berättat om sina besvär och vad de kan tänkas bero på, sker behandlingen på bänk, oftast med kläderna på. Klientens huvud berörs med fjäderlätta tryck, och man lyssnar till och följer med sina händer de små rörelser som kan uppfattas. Beröringen fortsätter eventuellt till korsbenet, ryggen, fötterna, knäna.

Vilka åkommor behandlas?
Ofta diffusa problem av typen ”detta får du leva med” som whiplash, utmattningssyndrom, ryggproblem, yrsel, magproblem och bäckenfoglossning.

Vad kostar en behandling?
600–900 kronor/tim.

Hur hittar jag en terapeut?
www.tranbergs.net samt www.upledger.com.

Källa: Lotta Johansson, kraniosakralterapeut och workshopledare.

Bowenterapi

Hur går en behandling till?
Efter ett samtal och undersökning av problemet, får klienten ligga på en bänk. Mjuka kläder kan behållas på. Terapeuten använder sina händer för att skapa ett litet tryck och en lätt rullning över olika punkter. Vissa stämmer överens med akupunkturpunkter, andra inte. Efter varje grupp punkter som behandlats, vilar klienten ett par minuter, för att kroppen ska processa effekten i lugn och ro.

Vilka åkommor behandlas?
Allt behandlas, men de flesta kommer för smärta och sömnproblem.

Vad kostar en behandling?
400–500 kronor/45–50 min.

Hur hittar jag en terapeut?
www.bowenteknik.se samt www.bowenterapi.com.

Källa: Alla Gontjarenko, bowenterapeut och lärare i metoden.


TEXT: LENA OLAUSSON
FOTO: THINKSTOCK