Adhd lindras med kostbyte

Det är den vetenskapliga tidskriften the Lancet som publicerat den sensationella teorin. Uppfattningen att adhd skulle kunna ha ett samband med vad vi äter, är åsikter som hittills bara hävdats inom den alternativa medicinen, utan stöd från etablerade experter.

Artikeln som nyligen presenterades bygger på en holländsk studie där forskarna studerat 100 barn mellan fyra och åtta år med diagnosen adhd. Hälften av barnen ingick i ett program med reducerat intag av livsmedel medan de övriga åt som vanligt.

Hypotesen var att adhd skulle kunna kopplas till allergi eller överkänslighet mot vissa livsmedel. Kostgruppen fick därför samma behandling som barn med svår matallergi, för att försöka se vad de var överkänsliga mot. Under fem veckor fick de femtio barnen äta en kost bestående av tio livsmedel, kända för att inte ge upphov till allergi, all annan mat togs bort.

– Av de 41 barn som fullföljde kostomläggningen kunde vi påvisa märkbara förbättringar hos 64 procent, säger professor Jan Buitelaar på Radboud universitetet i Nijmegen som lett studien.

Forskarna pläderar nu för att alla med adhd borde få genomgå ett liknande kosttest för att fastställa eventuella samband med maten och få en skräddarsydd kost som passar varje individ.

(Svd.se)

TEXT: KRISTINA MÜLLER
FOTO: JOHNÉR BILDBYRÅ