Andas dig frisk och slank

Anders Olssons andningstips:

● Andas genom näsan. Genom att tänka på andningen kan du syresätta din kropp bättre och på så sätt hitta återhämning i den aktivitet du håller på med. Fyll inte på med kaffe och kakor för att bli piggare, utan andas rätt och hitta mer kraft genom avslappning.

● Rör på dig och håll munnen stängd. Om det känns svårt, sänk farten i stället för att börja andas genom munnen.

● Tejpa munnen med kirurgtejp, så att du tvingas andas genom näsan.

Andas dig slank

● Tillgång till syre är en förutsättning för att cellerna ska kunna bränna fett. Kroppen har i huvudsak två sätt att producera energi, utan syre (anaerobt) eller med syre (aerobt).

● Den syrebrist som uppstår i cellerna om du andas för mycket ger dig sämre fettförbränning. Kroppen är då i högre grad hänvisad till den anaeroba energiproduktionen och din kropp får mindre energi.

● Den anaeroba energiproduktionen är dessutom upp till sex gånger snabbare än den aeroba, vilket är bra om du ska springa ett hundrameterslopp, men inte i vardagen.

● Stress gör att du vill ha energi snabbt och att kroppen i högre grad använder den anaeroba processen. Det ger ett sug efter mer kolhydrater och minskad fettförbränning.

MÄNNISKOR I DAG andas mer än de som levde för hundra år sedan. En ökad andning på grund av ökad fysisk aktivitet är helt normalt, problemen uppstår när du, till exempel på grund av stress, börjar andas för mycket i förhållande till hur mycket du rör dig. Ungefär sex liter luft per minut fördelad på cirka tolv andetag är en normal andning vid vila. Andas du mer finns det risk att du andas för mycket.

En felaktig andning märks sällan utåt, men påverkar din kropp och ditt välmående i allra högsta grad. Trötthet, ökad infektionskänslighet, kalla fingrar och tår är bara några exempel av många. När du andas för mycket leder det konstigt nog till syrebrist i kroppen.

– Kroppen kan inte ta till sig mer syre även om du andas mer. I stället andas du ut för mycket koldioxid och det blir en brist på koldioxid som gör det svårare för kroppen att tillgodogöra sig syre. Resultatet blir syrebrist i cellerna inklusive hjärnan, förklarar andningsinstruktör Anders Olsson, som driver kurser i medveten andning.

ATT ANDAS FÖR MYCKET är en form av lätt hyperventilation. Det finns inte bara hyperventilering och normal andning, utan även hela spektrat däremellan.

På sina kurser brukar Anders Olsson be sina deltagare hyperventilera under två minuter.

– De flesta slutar efter en minut eftersom det känns så obehagligt. Jag brukar fråga dem om det inte är tänkbart att vi genom att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, säger Anders Olsson.

INTRESSET FÖR ANDNING ÖKAR, det märker Anders Olsson på sina andningskurser. Lätt hyperventilation är inte det enda problemet han stöter på, utan andningen kan även störas av ovanor som harklingar, att du snörvlar eller hostar. Om andningen är störd på natten kan den också vara störd på dagen.

Att andas genom näsan är det viktigaste för att få en bra andning. Det är svårare att andas för mycket då näsan är mycket trängre. Näsan förbehandlar också luften mycket bättre än munnen. I näsan finns flimmerhår och en miljö som fuktar och värmer luften innan den går ner i lungorna.

När du andas genom näsan hamnar luften också mer naturligt ända ner i magen, i stället för att stanna uppe i bröstet. Det förbättrar syreupptagningsförmågan.

TEXT ULRICA OTTERLING
FOTO: THINKSTOCK