Terapier på tapeten

Vill du veta mer?

www.emdr.se
www.lifespanintegration.se
www.selfleadership.org
www.beroring.se
www.psykosyntesakademin.se
www.humanova.se
www.soulify.se (för mer info om Lena Andrae)
www.mindfulnessgruppen.se
”Närhetens hormon”, Kerstin Uvnäs, Natur och Kultur 2009.

TERAPIVÄRLDEN har sina modeflugor, kanske så till den grad att man kan tala om en ”feber”. Ett tag skulle alla pröva visualiseringsmetoden, ett annat år var det ”deeksha” som gällde och under en annan period ville alla gå i gestaltterapi eller lära känna sitt inre barn. Vilka metoder som blir populära beror sannolikt på metoden, dess kvalitet och det sammanhang där den presenteras. Men också på vad vi kan förstå, använda och integrera vid varje enskilt tillfälle.

Charlotta Lindahl, leg psykoterapeut i Stock holm, menar att det finns vissa evidensbaserade verktyg och metoder som blivit populära i hennes bransch på senare år. Det betyder att man har sett att metoden har effekt, även om man inte vet exakt hur och varför. Hon nämner tre som blivit populära inom psykoterapin på senare år – EMDR, Life Span Integration och Internal Family Systems Therapy.

EMDR HAR FUNNITS i Sverige ett antal år, men har blivit mer aktuell i samband med att det i dag ofta är fokus på att läka ett trauma som en person blivit utsatt för, säger Charlotta Lindahl.

Trauma uppstår inte bara om människor blir utsatta för våld och chockartade händelser, utan kan också uppstå när vi som små behandlas på ett försumligt sätt upprepade gånger, till exempel genom att inte få mat, kläder eller den kärlek vi behöver.

EMDR, Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, är en metod där man löser upp smärtsamma minnen genom att kombinera tankar, bilder, känslor och kroppsupplevelser från förflutna störande händelser med en särskild sorts ögonrörelser som tycks aktivera hjärnan på ett positivt sätt.

Metoden kan användas ensam eller i kombination med terapeutiska samtal.

INOM LIFE SPAN INTEGRATION THERAPY använder man sig av bilder och föreställningar för att skapa kunskap om att det som hände i det förflutna inte händer längre och att man är trygg i nuet och i framtiden.

Terapeuten arbetar också med att lösa upp minnen som orsakar smärta och svårigheter i relationer. Charlotta Lindahl talar om låsningar i nervsystemet som man förändrar till mer positiva mönster, genom inre bilder och föreställningar som ger en upplevelse av något positivt och därigenom förändrar hjärnans sätt att fungera.

DEN TREDJE METODEN som Charlotta Lindahl väljer ut är Internal Family Systems Therapy. Systemisk familjeterapi är sedan många år en framgångsrik metod när det gäller att behandla problem i familjer och parrelationer. Man ser då till hela familjen som ett system och inte bara till den enskilde individens problem. Men på samma sätt har vi också olika roller inom familjen, som behöver samverka för att livet ska fungera på ett harmoniskt sätt.

UR DEN KOGNITIVA BETEENDETARAPIN, KBT, har flera populära metoder utvecklats. Dialektisk beteendeterapi där man fokuserar på beteendeförändringar, samt schematerapi där man tittar på vilka inlärda mönster vi har när det gäller att tänka och känna på olika sätt.

Något som överskuggar terapihimlen just nu är mindfulness. Det finns kurser där man får lära sig mindfulness som stressreduktion, avslappning och som behandlingsmetod. En av metoderna är MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction.

Många av dem som arbetar under rubriken mindfulness är utbildade av amerikanen Jon Kabat-Zinn. Han myntade begreppet och har även forskat på de emotionella och fysiologiska effekterna av meditation. Utifrån dessa resultat började man kombinera meditation, det vill säga mindfulnesstekniker, med kognitiv psykoterapi. Resultatet blev Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT.

PERSONER MED KRONISK SMÄRTA är en grupp som särskilt visat sig ha nytta av mindfulness. Många av dem har svårt att få förståelse i sjukvården. Men med hjälp av mindfulness kan de hantera sitt fysiska tillstånd, även om de inte kan få hjälp med smärtlindring. Ett exempel på detta är ACT, Acceptance & Commitment Therapy – en psykologisk behandlingsmetod, som lanserats i Sverige, och som hjälper patienter att hantera kronisk smärta på ett konstruktivt sätt.

Anna Karin Törnberg, kanslichef på Kroppsterapeuternas yrkesförbund, ser också en trend mot att kroppsliga och själsliga problem och metoder börjar kombineras på olika sätt.

– Många av våra medlemmar skaffar sig fler än en kompetens. Dels erbjuder de kombinationsbehandlingar, exempelvis så att den som får klassisk massage också kan erbjudas zonterapi eller bindvävsmassage samtidigt. Men det blir också allt vanligare att kroppsterapeuter skaffar sig psykologiskt inriktade utbildningar så att de kan hjälpa kunder också med själsliga problem, säger Anna Karin Törnberg.

HON SER OCKSÅ fler och fler kroppsterapeuter som kombinerar en manuell behandling med olika typer av det som kallas psykoenergibehandlingar, det vill säga behandlingar som syftar till att påverka energins flöden i kroppen. En som ofta nämns i det sammanhanget är EFT, Emotional Freedom Techniques, där man med hjälp av olika slags knackningar på kroppens delar aktiverar energin och underlättar självläkning. En annan energibehandling är populära Access Consciousness.

– Det finns en stor klokskap hos våra medlemmar om hur kropp och själ hänger samman och i dag omsätter fler denna helhetssyn i praktiken, säger Anna Karin Törnberg.

TEXT: EVA SANNER
FOTO: THINKSTOCK