Välj rätt fibrer

Stenmalet är bäst

I en vanlig kvarn mals spannmålen i hög hastighet mellan stålvalsar. Friktionen gör att temperaturen stiger över 70 grader. Men mellan traditionella kvarnstenar blir det aldrig så varmt vilket gör att många viktiga näringsämnen klarar sig. Vill du ha ett hälsosamt bröd, välj ett som är bakat på stenmalet spannmål.

Att fibrer från fullkorn kraftigt minskar risken för vissa allvarliga sjukdomar visar en ny studie där forskarna under nio år har följt 388 122 kvinnor och män. I studien minskade risken för att dö i hjärtsjukdomar med upp till en tredjedel och risken för att dö i lung- och infektionssjukdomar mer än halverades. Det är framför allt lågt processade fibrer i spannmål som kan kopplas till de goda effekterna.

När det gäller fibrer i bönor och grönsaker fanns ett svagt samband, medan fibrer i frukt och grönsaker helt saknade denna effekt. Intressant var också att inga hälsoeffekter kunde konstateras med industriellt renframställda fibrer, eller fibrer tillverkade på konstgjord väg. En sorts fibrer som är en vanlig bulkvara i vår mat.

– Det positiva för oss i Sverige är att vi får i oss en ganska stor del av våra kostfibrer från spannmål. I Sydeuropa och USA får man betydligt större andel från grönsaker, säger Alicja Wolk, professor vid Karolinska Institutet, som också forskat kring kostfibrer.

Hennes forskargrupp fann nyligen att de som åt mest lignaner, en sorts fibrer som finns i bönor och linfrö, minskade risken för bröstcancer med 17 procent.

– Vi såg att lignaner minskar risken för bröstcancer, sannolikt via en östrogen effekt. Rådet måste ändå vara att äta fullkornsprodukter. Det finns tusentals olika substanser i växterna och det är svårt att särskilja exakt vad det är som har effekt, säger Alicja Wolk.

(Källa SvD)

TEXT: SUSANNE HOVENÄS
FOTO: THINKSTOCK