Bantning vanligt bland unga flickor

En ny studie, där man följt ca 400 svenska flickor under åtta år, visar att det redan i lågstadiet är vanligt att man är missnöjd med sin kroppsform. Bland sjuåringarna önskade var femte flicka att hon var smalare och andelen ökar sedan med stigande ålder.

– Inte oväntat var andelen som ville bli smalare högst bland flickorna i de litet högre viktklasserna. Samtidigt är det viktigt att påpeka att få flickor i studien var så överviktiga att de av hälsoskäl verkligen borde gå ner i vikt, säger forskaren Josefin Westerberg-Jacobson.

Andelen flickor som aktivt försökte gå ner i vikt ökade också med åldern, från några få procent i lågstadiet till nära hälften i gymnasieåldern. Fler än var åttonde flicka i åldern 14-18 använde mer extrema metoder, som att kräkas eller använda bantningspiller.

Men det var inte bantarna som var mest framgångsrika i sina viktminskningsförsök. Bäst lyckades de som använde mer hälsosamma metoder, som att röra på sig mer och äta sundare.

Josefin Westberg-Jacobson anser att skolan tidigt bör sätta in förebyggande åtgärder och ifrågasätta det smalhetsideal som finns i samhället idag. Det skulle minska risken för att unga kvinnor ska hamna i en ond cirkel av upprepade misslyckade och i värsta fall hälsofarliga bantningsförsök.

Josefin Westerberg-Jacobson är forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, och avdelningen för hälso- och vårdvetenskap vid Gävle högskola.

Unt.se