Hitta rätt bland symbolerna

Vad betyder märkningen på hudvårdsprodukten och vad ställer den för krav på innehållet? Här är hela listan över de vanligaste symbolerna.

Svanen, Bra Miljöval

● Gränsvärde för giftigt eller skadligt innehåll.
● Krav på att innehållet är biologiskt nedbrytbart.
● Krav ställs på att kemikalier som ingår ska vara biologiskt nedbrytbara. Inget krav finns på naturligt eller ekologiskt innehåll. Ingredienser som förbjudits av vissa eko-certifieringsorgan tillåts av Svanen och Bra Miljöval, till exempel SLS, propylenglykol.

 

BDIH Certified Natural Cosmetic

● Gränsvärde för giftigt eller skadligt innehåll.
●De har inget krav på ekologiskt innehåll, endast rekommendation.
● En tysk naturlig certifiering. Ekologiskt innehåll uppmuntras men är inget krav. En del giftiga ingredienser är förbjudna utöver EU:s minimikrav, bland annat SLS. 

 

Cosmetique BIO och Ecocert

● Gränsvärde för giftigt eller skadligt innehåll.
● Krav på ekologiskt innehåll.
● Minimikrav på fem procent ekologiska ingredienser av det totala innehållet och 95 procent av innehållet ska komma från växter. Ekologisk kontroll två gånger om året.
● Granskning av oberoende ekologisk organisation.

NaTrue

● Gränsvärde för giftigt eller skadligt innehåll.
● Tre graderingar används: Naturkosmetik, naturkosmetik med ekologiska ingredienser, ekologisk naturkosmetik.
● Antal stjärnor på symbolen anger vilken nivå som gäller.

 

Soil Association och Australian Certified Organic

● Lägsta gränsvärdena för giftigt eller skadligt innehåll. Arbetar efter regeln ”When in doubt, do without”. Alla ingredienser som det finns en misstanke om att de skulle kunna vara skadliga är förbjudna.
● Krav på ekologiskt innehåll.
● Krav på att innehållet är biologiskt nedbrytbart.
● Täta kontroller för att utesluta giftiga ingredienser. Minst 95 procent ekologiskt innehåll av slutprodukt för att få använda etiketten ”organic”, och 70 procent för att få använda symbolen.
● Granskning av oberoende ekologisk organisation.

►Vad är det i burken?
 

TEXT SUSANNE HOVENÄS

FOTO ISTOCK