Släng ut motorsågen ur sovrummet

Vad är snarkning?

Snarkning är ett ljud som uppstår genom trång luftpassage i svalget när vi sover. Lösa strukturer i luftvägarna kan då börja att vibrera, vilket orsakar ljudet. Risken för snarkning ökar vid övervikt, då fett även ansamlas i och runt strupen, samt om man av någon anledning inte kan andas genom näsan. Snarkning brukar förvärras vid förkylning, alkoholpåverkan eller ryggläge.

Vill du veta mer?

www.netdoktor.se, www.1177.se,

www.hjart-lungfonden.se

De flesta sjukhus har sömnlaboratorier där snarkare kan utredas och få hjälp. Remiss fås via husläkaren på vårdcentralen eller annan läkare.

Läkarhuset plus7, www.plus.7.se, 031-777 77 70.

En sprej som kan hjälpa

Zedopor är en ört- och oljelösning som säljs i hälsokosthandeln. Enligt en färsk svensk studie på 20 snarkare kan Zedopor lindra problem med snarkning. Dessa fick pröva två milliliter av sprejen en natt, vilket jämfördes med snarkningen en natt utan sprej.

Snarkarna själva tyckte att de sov bättre, de kände sig mer utvilade och var mindre torra i munnen efter natten när de tagit sprejen. Även snarkarnas partners upplevde snarkningarna som tystare och att de pågick kortare tid. Intressant var att även motståndet i luftvägarna minskade, från 4,7 till 3,4.

ÄR DU OFÖRKLARLIGT trött på dagarna? Har du svängande humör? Det kan bero på snarkning. Man räknar med att hälften av alla vuxna snarkar ibland och att 10–20 procent gör det regelbundet. Vanligaste orsaken är övervikt.

– Hög vikt ger fettansamlingar även i svalget. Det gör passagen trängre, vilket ökar risken för snarkning. 95 procent av alla snarkare är överviktiga och de grundläggande råden är då att gå ner i vikt och motionera mer. Ofta kan bara några kilos viktminskning minska snarkningarna betydligt, säger dr Anders Nordkvist vid Läkarhuset plus7 i Göteborg.

Något som gör nytta för de flesta snarkare är också bettskenor som drar fram underkäken lite.

– De underlättar fri luftpassage genom svalget och brukar därmed kunna lindra besvären, mer hos vissa och mindre hos andra. Men en del personer får kräkreflexer och kan inte använda bettskena.

Det finns bettskenor att köpa i butiker, men Anders Nordkvist tycker att det är bäst att få en som är individuellt utprovad hos tandläkare.

– En del personer behöver dra ut käken lite mer än andra. Vi ser alla lite olika ut.

En del personer med smala näsborrar kan också ha nytta av en näsvidgare som underlättar näsandning. Men det är ganska sällan som näsvidgare löser problemen med snarkning.

 

OM SÅDANA HÄR egenvårdsåtgärder inte hjälper är det bra att söka läkare.

– Vid svårare snarkning har man ofta även korta andningsuppehåll i sömnen på 10–30 sekunder i taget, så kallad sömnapné, säger Anders Nordkvist. Ofta vaknar man då också, ibland utan att märka det själv, vilket stör sömnen. Andningsuppehållen stressar hjärtat och ökar risken för högt blodtryck och hjärtförstoring.

Om läkaren misstänker sömnapné görs en undersökning med sömnregistrering, på sömnlaboratorium eller hemma. Då registreras både snarkningarna och själva andningen.

Om man lider av sömnapné rekommenderas en apparat med en mask som ger ett övertryck när man sover, så kallad CPAP. Ett annat behandlingsalternativ är operation med exempelvis laser då man vidgar utrymmet i svalget. Detta hjälper ungefär 70 procent av dem som prövar.
Det är inte alltid som en åtgärd löser snarkproblemen – ofta krävs en kombination.

– Även efter en operation förekommer det att man ändå snarkar om man sover på rygg eller har druckit några glas vin. Om man då använder en bettskena kan det få tyst på snarkningarna, säger Anders Nordkvist.

 

TEXT: EVA OLSSON
FOTO: THINKSTOCK