Doktorns bästa råd när magen krånglar

När ska man gå till doktorn?

● Om det finns blod eller slem i avföringen.

● Vid långvariga besvär som inte går över eller förbättras samt om man upplever att receptfria preparat saknar effekt.

● Om avföringsvanorna plötsligt ändras utan att du förstår varför.

● Om du minskar mycket i vikt samtidigt som du har magtarmproblem.

● Om du får diarré och nyligen har varit utomlands.

● Om du blir slö och kraftigt allmänpåverkad i samband med diarré eller kräkningar. (Källa: Apoteket )

MAGEN, DEN HAR DE FLESTA av oss en alldeles speciell relation till. Många upplever den som central för vår hälsa och vårt välbefinnande och den har också kallats för själens spegel. Och magbesvär är vanliga – varannan svensk upplever besvär med orolig mage eller tarm minst en gång i månaden, visar en färsk rapport som tagits fram av Apoteket.

Vanligaste magproblemet heter IBS, irritable bowel syndrome, vilket innebär att hela magtarmkanalen är känslig. Detta drabbar ungefär tio procent av befolkningen, världen runt.

– Symtomen är en kombination av buksmärta och obehag samt någon form av avföringsrubbning. Man kan ha förstoppning, diarré eller båda omväxlande. Det hela ska ha pågått i minst ett halvår för att man ska få diagnosen IBS, säger Hans Törnblom, överläkare och mag-tarmspecialist vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Det finns inget speciellt prov eller test som visar att man har IBS. Det är en diagnos man får när läkaren uteslutit andra tänkbara orsaker till besvären, som gluten, laktosintolerans eller inflammatorisk tarmsjukdom.

– För personer med IBS är det viktigt att få en diagnos och en förklaring till symtomen. Det kan minska oron, som ofta och så är en bidragande orsak till besvären.

Det har varit mycket diskussioner om orsakerna till IBS.

– I dag är den dominerande uppfattningen att man har en annorlunda upplevelse av smärtsignaler, jämfört med friska personer. Normalt känner man inte av när mage och tarmar arbetar, sådana intryck filtreras bort. Men personer med IBS har en ökad känslighet för signaler från mag-tarmkanalen till nervsystemet.

ÖVERKÄNSLIGHET mot sädesprodukter och mjölk kan ligga bakom magbesvär. Åtminstone delvis, enligt Hans Törnblom.

– Ungefär en procent av befolkningen är överkänslig mot gluten i vete, korn och råg, säger han. Men ytterligare ett antal känner sig bättre om de minskar på dessa sädesslag, utan att de uppfyller kraven för diagnosen glutenintolerans. Vi vet inte riktigt vad detta beror på, men känner man sig bättre av att utesluta sädesprodukter är det ju bara att fortsätta med det.

Samma sak gäller med mjölkprodukter.

– Det verkar som om fler än de som är överkänsliga mot mjölksocker eller allergiska mot mjölkprotein kan bli dåliga i magen av mycket mjölkprodukter. Jag brukar råda mina patienter att testa att utesluta dem ett tag för att se vad som händer. Blir man då bättre har man hittat en väg till lindring. Jag tycker inte att man alltid behöver ställa diagnos på detta med blodprov, utan att man kan pröva sig fram.

DET FINNS INGEN medicin som hjälper mot alla symtomen vid IBS.

– Mot diarré används samma mediciner som vid vanlig turistdiarré, mot förstoppning olika laxermedel. Mot smärtan vid IBS har man sett bäst effekt av svaga doser av antidepressiva mediciner, säger Hans Törnblom.

Stress kan förvärra besvären vid IBS. En del upplever att symtomen förstärks när de är på jobbet. Det kan därför vara bra med någon form av avslappningsprogram. Forskning visar också goda effekter av metoder som hypnos och KBT, kognitiv beteendeterapi, där man får lära sig att acceptera och avdramatisera sina magbesvär.

►Naturlig hjälp när det kniper

TEXT EVA OLSSON
FOTO THINKSTOCK