11 bästa sätten att meditera

Meditation är mer än stresshantering. Genom att meditera regelbundet kan du även skydda dig mot flera sjukdomar. Vi guidar dig bland olika metoder – så slut ögonen och finn dig själv…


Vipassana

Ursprung: En av Indiens äldsta meditationstekniker, återupptäckt av Buddha för 2 500 år sedan och bibehållen i stort sett som då. Metoden lärs i dag ut både som en del av theravada-buddismen och som fristående teknik, utan anknytning till religion. Ordet vipassana betyder ”att se saker som de egentligen är”.

Syfte: Att hela och läka människan och frigöra henne från allt lidande genom klarsyn.

Så gör man: Under en kurs i vipassana lugnas sinnet genom etiska föreskrifter, bland annat rekommenderas sexuell avhållsamhet. Man fokuserar på andningens naturliga flöde in och ut genom näsborrarna. Därefter att iaktta sinnesförnimmelser över hela kroppen och att betrakta dem. Ett ytterligare moment inom vipassana är att öva sig i kärleksfull omtanke och att på så sätt dela med sig med alla varelser i sin omvärld.

Info: Nordens Vipassana Center, Ödeshög, tel 0143-21136, www.sobhana.dhamma.org. Internetkurser sedan 1997 på www.vipassana.com

 

Osho meditationer

Ursprung: Metoder som skapats av indiern Bhagwan Shree Rajneesh, som senare kallade sig Osho (1931– 1990). Han var filosofiprofessorn som lämnade den akademiska världen för att själv bli andlig lärare. Han är känd för sin sammanflätning av olika mystiska traditioner och västerländsk psykologi.

Syfte: Grundtanken är att upplysning ska nås genom att frigöra sig från all form av socialisering och att omfamna livet, inklusive kroppen och sexualiteten. Osho ansåg att särskilt västerlänningar behöver emotionell och kroppslig utlevelse för att sedan kunna stilla tankarna.

Så gör man: Metoderna kan variera: rörelsemeditation, meditation med ljud, bevittnande/stilla meditation, dansmeditation med mera. Mest känd är dynamisk meditation, där fokus ligger på utlevelse som en förberedelse för stillhet. Alla Oshos meditationer finns att köpa på cd med instruktioner hur man gör dem själv eller tillsammans med andra.

Info: www.oshomeditationer.se som organiserar meditationer framför allt i Stockholm. På www.osho.com finns kontaktuppgifter till center över hela världen.

 

Zen

Ursprung: Zen ingår i en buddistisk riktning som står fri från dogmer och trossatser. Ordet zen syftar på den koncentration genom vilken medvetandet stillas till fokuserad uppmärksamhet. Riktningen grundades av munken Bodhidharma på 400-talet, en indier som skickades till Kina där han satt i meditation i nio år.

Syfte: Sinnet bringas till stillhet och fokus genom uppmärksamhet på andningen eller på en ”koan” (en fråga eller gåta som utövaren fokuserar på). Uppmärksamheten kan leda till en djup vila där sinnet blir tomt och därmed utvidgat. Genom hängiven uppmärksamhet i meditation och annars kan man utvidga sinnet mer och mer och komma till uppvaknande (insikt om sinnets sanna natur), gradvis eller plötsligt.

Så gör man: Det mest centrala i zen är zazen, det vill säga sittande meditation. Men zen är inte bara något man gör när man sitter ner i stilla meditation, det är också en livshållning som kan genomsyra zenutövarens hela liv.

 Info: www.zazen.se , www.zenvagen.se

 

Kristen djupmeditation

Ursprung: Introducerades först på Meditationsgården Berget i Rättvik under 80-talet men finns nu i kristna församlingar på ett hundratal platser i Sverige. Hans Hof, som en gång införde djupmeditationen i Rättvik, menar att TM, zenmeditation och kristen djupmeditation är ”variationer av en och samma grundform”.

Syfte: Djupmeditation är ett sätt att i stillhet och tystnad öppna sig för Guds kärlek. Den frid som uppnås genom meditation gör det möjligt att få balans mellan yttre aktivitet och inre stillhet och på så sätt hantera livsproblem. Meditationen påverkar både kropp och själ och tränar vilja och uthållighet. Det är också en utmärkt metod för stresshantering.

Så gör man: Sitter stilla, fokuserar på andningen i medvetenheten om att Gud älskar oss precis som vi är. Meditationen är inspirerad av den japanska zazen. Man sitter på stol, pall eller kudde med rak kroppshållning.

Info: www.djupmeditation.se, Stiftelsen Berget, 0248-797170 www.berget.se

 

Mindfulness

Ursprung: Jon Kabat-Zinn är molekylärbiologen som på 70-talet började använda mindfulnesstekniker för stresshantering på patienter med olika typer av kroniska sjukdomstillstånd, som smärta, psoriasis, fibromyalgi. Många av dem upplevde lindring eller förbättring med hjälp av meditation.

Syfte: Att uppleva nuet fullt ut och acceptera det som sker här och nu och på så sätt minska det lidande som uppstår när vi känner motstånd, smärta och frustration i olika situationer.

Så gör man: Mindfulness består av tre huvudtekniker som används omväxlande – fokusering på andningen, på sinnesintryck (vad som känns, hörs, upplevs i nuet) och fysisk djupavslappning. Kabat-Zinn har lett många forskningsstudier och även startat ett institut för mindfulness i USA.

Info: www.mindfulnessgruppen.se, www.mindfulness.se

 

Kundaliniyoga

Ursprung: Är en gren inom yogan och uppges därför vara flera tusen år gammal. Är också en gren inom sikhismen, en egen religiös riktning kombinerad av hängiven hinduism och sufisk islam. Yogi Bhajan, som introducerade metoden i USA från 1969 och framåt, liksom även i Sverige på 1980-talet, är officiellt sikhernas ledare i västvärlden.

Syfte: Friskvård till kropp och själ, balans och ökat välbefinnande. Personlig utveckling och själslig mognad.

Så gör man: Dynamisk form av yoga som omfattar andningsövningar, kroppspositioner, fokuseringstekniker, mantran och olika meditationer. En typisk kundaliniyogameditation innehåller ett mantra, som du upprepar och fokuserar på, alternativt sjunger till musik från en cd. Yogapasset är en förberedelse för meditationen, men meditationen kan också göras separat.

Info: Adresser till yogastudios över hela Sverige på : www.kundaliniyoga.nu (SKY, Sveriges Kundaliniyogalärarförening), info om rörelsen www.yogibhajan.org

 

 

Livsyoga

Ursprung: Grundad 1998 av Tomas Frankell, svensk kundaliniyogalärare som ville skapa en ekumenisk yoga som inte var knuten till sikhism. 200 lärare är utbildade sedan starten, ses som en gren inom kundaliniyoga-traditionen.

Syfte: Använder samma verktyg som kundaliniyoga, men har dessutom fokus på självkännedom och psykologi, bland annat betonas betydelsen av att följa sin intuition. Använder till exempel musik från andra andliga traditioner.

Så gör man: Sittande i olika yogiska positioner, andningsmeditationer, mantrameditationer, avslappning, arbete i grupp med frågemeditationer, typ ”vad vill du verkligen?”, ”vad vill du släppa?”. Även guidade meditationer.

Info: www.devanews.com

 

Tai Chi

Ursprung: Tai chi chuan, som är det fullständiga namnet, kan läras av alla oavsett kön, ålder och fysiska förutsättningar. Det är en rörelsemeditation med avslappnande och stärkande effekt. Kommer från Kina och har koppling till taoismen som hävdar att allt i universum består av yin och yang, två motverkande krafter som behöver vara i balans. Tai chi är en del, eller en undergrupp av qi gong och har alltså samma filosofiska grund.

Syfte: Förbättrar hållning och rörlighet. Den djupa andningen påverkar hela cirkulationssystemet i positiv riktning. Nervsystemet lugnas av de långsamma rörelserna. Genom att öka det fria flödet av livskraften qi arbetar tai chi på att återskapa balansen mellan människans fysiska, mentala och själsliga natur. Det motverkar stress och sjukdomar, leder till bättre hälsa och välbefinnande.

Så gör man: Genom att medvetet synkronisera andning och kroppsrörelse upplevs kroppen på ett nytt och annorlunda sätt. Rörelserna görs i ett långsamt flöde som fokuserar och skapar avslappning.

Info: www.taichi.nu www.taichiakademien.se

 

Acem

Ursprung: Utvecklades i Norge av läkare och psykologer på 60-talet och är spridd i ett antal länder i Europa, Asien och Afrika. Är västerländskt baserad och utan religiös anknytning åt något håll. Kurser ges på flera orter i Sverige. Namnet uttalas ”akem” och är ingen förkortning, utan ett skapat namn. Acem är en organisation utan vinstintresse som vill stimulera mänsklig växt och utveckling främst genom meditation men också genom kulturevenemang och gruppsykologiska aktiviteter. Vem som helst kan bli medlem.

Syfte: Avspänning, personlig utveckling, ökad energi. Ökad stresstolerans och koncentrationsförmåga. På sikt större självkännedom och öppnare livsinställning.

Så gör man: Blundande upprepar man inom sig ett ”metodljud” som inte har någon språklig betydelse, utan bara används för sin ljudkvalitet. Meditationen görs lämpligen en halvtimme, två gånger om dagen.

Info: www.acem.se

 

Heart Rythm Meditation

Ursprung: Hazrat Inayat Khan, indisk sufisk musiker som på 20-talet kom till väst och introducerade både meditation och musik. Heart rythm meditation är en vidareutveckling av hans meditationsmetod.

Syfte: Andlig utveckling, personlig mognad, konfliktlösning. Metoden uppges förbättra hjärtats funktion både fysiskt och emotionellt, bland annat öka hjärtfrekvensvariabiliteten som är en hälsofaktor.

Så gör man: Metoden finns inte i Sverige, men kan läras på nätet som en internetkurs där du får uppgifter att utföra mellan varje lektion. Meditationen görs sittande med rak hållning och fokus på andningen och på hjärtat, både det fysiska hjärtat och symboliskt.

Info: www.appliedmeditation.org

 

► Prova att meditera

► Ordination: meditation

 

TEXT EVA SANNER

FOTO JOHNÉR, CRESTOCK, DREAMSTIME