Ordination: meditation

Det som började på 60-talet som en österländsk, konstig grej för flummiga new age-typer riktar sig i dag till vem som helst. Meditation har blivit erkänd även i vården och kanske skrivs det snart ut på recept.

Snabbguide:

● Meditation minskar sjukdom och smärta

● 10 minuter om dagen gör skillnad

● Meditera stilla eller i rörelse

I DE FLESTA yogakurser, i många chefsutbildningar, i mental träning och i många rehabiliteringsprogram ingår någon typ av meditation. Det gör att antalet svenskar som har provat på att stänga av alla yttre stimuli och vända fokus inåt en stund är ofattbart stort, även om alla inte mediterar regelbundet. En anledning till att det i dag är mera utbrett att rikta uppmärksamheten mot vad som pågår inombords är förstås att forskningsresultat visar på övervägande positiva effekter på högt blodtryck, kronisk smärta, psoriasis, astma, emfysem, tarmbesvär, magsår och fibromyalgi.

 

MEDITATION ÄR OCKSÅ ett bra komplement till annan behandling. Exempelvis kan man lindra ångest vid cancersjukdom och minska frustrationen hos infertila par. Även psykologiska diagnoser har i många undersökningar visat sig förbättras med meditation till exempel depression, insomningssvårigheter och ångest. Detta har lett till särskilda psykoterapimetoder där meditation ingår, bland annat MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy.

 

ÄVEN OM DET FINNS många olika meditationsformer så är de flesta överens om att kärnan i dem är densamma. Det handlar om att vända uppmärksamheten inåt, att lugna andningen och därmed tankarna och att bli uppmärksam på det som händer i nuet i stället för att tänka på i går och i morgon. Någon typ av meditationsmetod finns i de flesta religioner, men det finns i dag också många metoder som inte alls har något med religion att göra.

 

DE FLESTA KÄNNER IGEN den djupa vila som uppstår i meditationen – de har upplevt liknande känslor när de sett på solnedgångar, vandrat i fjällen eller suttit och metat. Vi har alltså en naturlig förmåga till ett djupare vilotillstånd, då kroppens lugn och ro-system aktiveras med en mängd positiva fysiologiska effekter som följd, effekter som är välgörande för kropp och själ.

 

► 11 bästa sätten att meditera

► Prova att meditera

 

TEXT EVA SANNER

FOTO JOHNÉR