Skaka bort stress och oro

Muskler i kroppen spänns som en skyddsreflex vid obehagliga upplevelser. David Bercelis metod går ut på att lösa upp spänningarna från hjärnstammen, där de uppstod.

Vad är ett trauma?

David Berceli definierar trauma som överväldigande upplevelser, situationer som får dig att säga ”att jag fattar det inte”. Det kan vara en bilolycka, ett benbrott eller att ditt barn faller och slår sig. Ett trauma kan också vara ”ställföreträdande”; om någon berättar om en ryslig händelse, till exempel ett rån, och du reagerar på det som om du själv hade blivit rånad. Eller när du ser på nyheter eller skräckfilmer. Dessa ganska vardagliga händelser kan skapa en reaktion i kroppen.

David Berceli skiljer också mellan hårda och mjuka trauman. Hårda är enskilda händelser som kan pekas ut. Mjuka är sådana som är utdragna, till exempel hotfulla eller våldsamma hemmiljöer under längre tider eller en psykologisk misshandel under barndomen

Ny behandlingssyn

Forskning om trauman och posttraumatiska stressyndrom har hittills skett inom psykologin och behandlingen har varit inriktad på samtal. På senare år har det kommit en rad mer kroppsligt inriktade metoder för traumabearbetning, varav Trauma releasing exercises är en. Andra är EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing), Somatic expriencing och EFT (Emotional freedom techniques).

De nya metoderna grundar sig på kunskap om hur kroppen och nervsystemet reagerar vid trauma. Förgrundsfigurer för synen att kroppen är central i traumabehandling är Peter Levine, Bessel van der Kolk, Onno van der Hart och Robert Scaer.

Vill du veta mer?

”The Revolutionary trauma release process – transcend your toughest times”, av David Berceli, Namaste Publishing, 2008, www.traumaprevention.com, Svenska utbildningar och grupper, öppna för alla, arrangeras av Erika Bea Thorkildsen, www.se-terapi.se, www.actforbalance.se.

HAR DU SPÄNNINGAR i kroppen av stress och oro kan du nu få hjälp av en ny teknik. Metoden kallas ”Tre”, tension and trauma releasing exercises, och har framgångsrikt använts som självhjälpsmetod för personer som varit med om krig och naturkatastrofer. Nu har upphovsmannen, David Berceli, upptäckt att övningarna kan vara en stor hjälp för de flesta.

David Berceli var tidigare lekbroder i en katolsk orden och tjänstgjorde i krigsområden, där han kom i kontakt med många traumatiserade människor och blev traumatiserad själv.

– Under alla timmar jag suttit i skyddsrum medan bomber har briserat utanför, så har jag förstått att det är en reflex hos människan att dra ihop sig. Alla som är med om något otäckt kryper ihop, jag också.

En reflex är en ofrivillig sammandragning av musklerna. I skyddsreflexen, när vi drar ihop oss, är det bland annat psoasmuskeln, som går mellan ryggraden och lårbenet, som spänns. Den är en djupt liggande muskel, som böjer höften och den går inte att komma åt med massage.

 

DAVID BERCELI TÄNKTE att, om kroppen nu har en skyddsreflex som spänner muskler, så måste ju kroppen också ha ett eget sätt att släppa spänningarna.

– Naturen måste ju ha ordnat det, annars skulle vi inte överlevt som art. Att gå omkring med konstanta spänningar är inte livsbefrämjande. Djupa spänningar ger alla möjliga problem. Men chock och trauma har alltid ingått i det mänskliga livet och kommer att göra det. Vi är byggda för att klara av det.

Ändå får människor posttraumatiska stressyndrom, där konstant hypervaksamhet och oförmåga att slappna av är några av symptomen. David Berceli ser kropp och psyke som ett enda, därför att det ena inte kan existera utan det andra. En upplevelse som har satt spår i musklerna påverkar också psyket så att olika situationer blir jobbiga och svåra att hantera. Att prata om det vi har varit med om hjälper till en del, men inte alltid.

– Det finns en ständigt pågående kemisk påverkan efter ett trauma, som kroppen behöver få göra sig av med. När vi pratar om jobbiga händelser så använder vi helt andra delar av hjärnan, neocortex, än de där minnena har lagrats och där skyddsreflexerna skapas. Spänningarna kan bara lösas upp helt och fullt från samma centrum i hjärnan som de har uppstått, det vill säga hjärnstammen. Hjärnstammen är det område som reglerar reflexer och kroppens jämvikt, utan vår medvetna inblandning.

 

DEN KROPPSLIGA FUNKTION som David Berceli intresserade sig för var skakningar.

– I samband med chock och trauma är det naturligt för oss att skaka, det har jag sett många gånger. Det gör vi automatiskt och det är hjärnstammen som styr skakningarna. Men oftast kan vi kontrollera oss och stoppa dem, om vi inte vill visa att vi är rädda.

David Berceli anser att det är vårt civiliserade sätt att kontrollera alla känslouttryck, som är orsaken till konstanta djupa spänningar. Känslokontrollen gör att spänningar från händelser, som inte ens behöver vara trauman i vanlig mening, inte får sitt naturliga utlopp, utan lever kvar inom oss.

Tre-övningarna kan ge bot för det. De går ut på att starta en skakning i benen genom en serie fysiska ställningar och låta den fortplanta sig upp genom, psoas, ryggens djupa muskulatur, ända upp till nacken och käkmusklerna. Övningen börjar stående för att övergå i liggande. Skakningen fortsätter av sig självt när man väl kommit i gång, men den kan lätt stoppas när man vill. Den som har lärt sig hur man skakar, på kurs eller hos en terapeut, kan göra det hemma.

– Trauma är i sig inte farligt, om kroppen kan göra sig av med det som lagrats. Vi kan utvecklas genom att komma över trauman. Men om spänningen sitter kvar oförlöst, så söker vi oss till liknande situationer omedvetet, för att försöka avsluta händelsen och bli av med de ämnen i kroppen som låser oss.

 

DE FÖRSTA TESTERNA av metoden i större skala, som David Berceli gjorde, var på soldater i det amerikanska försvaret. Senare har han haft Tre-grupper i många länder, bland annat i Kina (med jordbävningsdrabbade) och i afrikanska länder. Han har jobbat i sammanlagt 30 länder och med över 1,5 miljoner människor. Det har varit i grupper på upp till 500 människor samtidigt och han har ofta samarbetat med hjälporganisationer.

Några vetenskapliga tester av Tremetoden finns inte, men just nu är det några som håller på att göra en utvärdering.

I Norge har Tre redan funnits i några år och nu är turen kommen till Sverige. En första grupp, utbildade i att leda Tre-övningar, är klar.

 

TEXT LENA OLAUSSON

FOTO THINKSTOCK