Nässköljning kan öka din livskvalitet: Så här går det till

Att skölja näsan med saltvatten kan lindra problem vid förkylning, pollenallergi, nästäppa och torra slemhinnor. Hälsa visar hur nässköljning går till.

Så här går nässköljning till

För att underlätta sköljningen finns speciella nässköljare eller näskannor som sticks in i ena näsborren. Böj huvudet och överkroppen en aning åt sidan och låt kannan/nässköljaren följa med uppåt. Saltvattnet flyter från ena näsborren genom ett hålrum i mellanväggen mellan näsborrarna och ut genom den andra näsborren. Smuts och slem sköljs ut. När hälften av vattnet runnit igenom, snyt dig lätt. Häll sedan resten av vattnet genom den andra näsborren.

Om det svider i näsan kan det beror på att för mycket eller för lite salt har tillsatts i vattnet. Sköljer man näsan under en längre tid bör man undvika salt med olika tillsatsämnen, som jod.

Det är lämpligt att skölja näsan morgon och kväll, eller vid behov.

Nässköljning har inga kända biverkningar.

Recept på saltvatten för nässköljning

5 dl kranvatten
1 tsk vanligt bordssalt

Värm upp 0,5 l vanligt rent kranvatten till kroppstemperatur och tillsätt en tesked bordssalt. Rör om tills saltet är löst. Vattnet har nu samma salthalt som kroppen (0,9 procent) och kallas därför fysiologiskt saltvatten.

Vetenskaplig bakgrund kring nässköljning

Näsans funktion förutom som luktorgan är att filtrera, fukta och värma inandningsluften innan den nåt lungorna. Slemhinnan i näsan har en yta av 180 kvadratcentimeter fylld med så kallade flimmerhår som transporterar bort slem och partiklar bak mot svalget. Vid infektioner som förkylningar och bihåleinflammationer och vid inflammationer som hösnuva och polyper är denna process kraftigt störd och näsan blir täppt, svullen, fylld av sekret och partiklar.

I en engelsk studie från 1998 gav nässköljning med saltvatten signifikant förbättrade förhållanden i näsan och livskvaliteten ökade hos patienter med långvariga bihåleinflammationer.

I en nyligen genomförd studie på 211 patienter med olika inflammatoriska tillstånd i näsan inklusive allergiska besvär fann en grupp amerikanska forskare att daglig sköljning av näsan med saltvatten påtagligt förbättrade en stor mängd parametrar beträffande upplevda besvär och konstaterade att denna behandling har en enorm potential för höjning av livskvaliteten på ett kostnadseffektivt sätt för miljontals patienter.

I en svensk arbetsmiljöstudie fann man att sköljning av näsan med saltvatten hade en positiv effekt både på upplevda symptom och objektiva mätmetoder av näsans funktion hos industriarbetare utsatta för trädamm.

Docent Per Stjärne på Huddinge Universitetssjukhus har i en artikel redovisat fördelarna med nässköljning och rekommenderar alla patienter med inflammatoriska sjukdomar i näsan och som genomgått operationer i näsan regelbundna sköljningar med saltvatten. 

Läs även:

Överväxt av candida – det här kan du göra själv

Ät dig fri från artros – med antiinflammatorisk kost

Undvik stress, depression och magbesvär – genom att stimulera vagusnerven