Pulsmätare bra för hälsan

Att träna med pulsmätare kan ge många hälsofördelar. Bland annat minskar risken att drabbas av diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdomar.

3 fördelar

● Du kan tidigt utläsa fördelarna med träningen i form av bättre värden.

● Du får vägledning om vilken puls du ligger på.

● Klockan mäter också hur mycket kalorier du gör av med.

FÖRDELARNA MED PULSMÄTARE är många. Bland annat kan man utmäta förbättrade värden, innan man ser resultat på vågen och känner av förbättrad kondition, visar en ny studie.

 

De förbättrade värdena minskar i sin tur risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Studien har tagits fram av institutionen för hälsa och vetenskap på universitetet i Jyväskylä i Finland. I undersökningen deltog 94 överviktiga kvinnliga patienter. I sex veckor fick de övervakad kost och regelbunden träning, vissa med och vissa utan pulsmätare. Påfallande många av dem som tränade med pulsmätare förbättrade sin insulinresistens, ämnesomsättning och minskade mängden fettsyror i blodet. 42 procent av deltagarna led av bukfetma vid start. Efter sex veckor av träning och kostomläggning hade 29 procent normala värden.

 

– Tidigare studier har visat att ökad ämnesomsättning efter träning oftast förknippas med viktminskning, säger Sulin Cheng, professor på institutionen för hälsa, vetenskap och teknik på universitetet i Jyväskylä. Resultatet från den här studien visar dock att om du tränar regelbundet med rätt hjärtfrekvens inom en period på bara sex veckor ser du fördelar för hälsan som är helt oberoende av viktminskning.

 

TEXT KRISTINA MÜLLER

FOTO JOHNÉR