Pigg och glad utan gluten

Det här är glutenintolerans

● Sjukdomen innebär att man inte tål proteinet gluten, som finns i vete, råg och korn. Om man äter mat med gluten skadas tarmluddet i tarmslemhinnan, som har betydelse för att vi ska kunna tillgodogöra oss näringen i maten. Men om man väljer glutenfri mat läker tarmen och börjar fungera igen.

● Om man misstänker glutenintolerans bör man kontakta vårdcentralen. Diagnosen ställs med blodprov samt biopsi av tunntarmen, då man tar en liten provbit och undersöker i mikroskop om tarmluddet tillbakabildats. Denna undersökning görs med hjälp av gastroskopi, då man för ner en liten kamera genom matstrupen.

● Varför vissa blir känsliga mot gluten vet man inte ännu, men delvis är besvären ärftliga. Det finns också teorier om att sjukdomen kan utlösas av påfrestningar som långvarig stress, operation eller infektion.

● Celiaki är vanligare bland personer med typ 1-diabetes, sköldkörtelrubbningar och Sjögrens syndrom. Bland dem har ungefär var tjugonde celiaki.

 

Källa: www.1177.se, www.slv.se

Nyttiga bakterier bra vid celiaki?

● Vår bakterieflora i tarmen har ändrats under senare tid. Både barn med celiaki och deras släktingar har också en lite annorlunda bakterieflora än övriga. Ännu vet man inte om detta är ett orsakssamband och det finns inte underlag att säga att man ska äta mjölksyrade grönsaker eller fil med nyttiga bakterier för att förbättra tarmfloran och minska risken för celiaki, men det pågår intressant forskning kring detta.

● Även allergi och typ 1-diabetes har ökat parallellt med celiaki. Det finns gemensamma arvsanlag för dessa sjukdomar och kanske också gemensamma faktorer i omgivningen som ligger bakom ökningen.

 

(Källa: Professor Olle Hernell)

Vanliga symtom

● Trötthet

● Diarré, gaser och buller i magen.

● Illamående, kräkningar.

● Viktnedgång.

● Blodbrist med brist på järn och vitaminerna B12 och folsyra.

● Blåsor på huden eller i munnen.

● Värk i skelettet, benskörhet.

● Svårigheter att få barn.

 

Hos barn:

● Viktminskning.

● Illaluktande, lösa avföringar.

 

Källa: www.1177.se, www.slv.se

GLUTENINTOLERANS, eller celiaki som den också kallas, är en dold sjukdom med symtom som trötthet, nedstämdhet och magknip. Under senare år har sjukdomen ökat. Varför vet man inte säkert, men en teori är att det beror på vår pasta- och brödkultur. Kanske är vi människor inte byggda för att klara av såpass mycket gluten som vi äter i dag.

 

Många ser celiaki som en sjukdom med dramatiska sjukdomssymtom som diarré och uppsvullen mage hos barn. Men den kan debutera hela livet och hos vuxna är symtomen ofta diffusa. Man mår inte riktigt bra, är trött och hängig, lite bullrig i magen. Man kan också ha ledvärk och benskörhet.

 

VID CELIAKI FÅR MAN en inflammation i tunntarmen och tarmluddet tillbakabildas. Då minskar drastiskt den yta där kroppen suger upp näring från maten. Det kan ge upphov till näringsbrister, framför allt på järn men också sådant som folsyra och vitamin B12. Det kan delvis förklara symtom som trötthet och nedstämdhet.

 

Har man celiaki måste man helt utesluta vete, råg och korn ur kosten. Annars fortsätter inflammationen i tarmen med försämrat näringsupptag.

 

Det kan också vara så att man är allergisk mot bara ett av sädesslagen, vanligast vete. Då kan man fortsätta att äta råg och korn. Det är viktigt att ta reda på detta, så att man inte utesluter mer än nödvändigt. Då riskerar man att få för lite fibrer och olika näringsämnen.

 

Ändra inget i kosten innan du söker läkare och utreder dina besvär. Om du minskar på bröd och pasta före läkarbesöket kan det hända att doktorn inte upptäcker att du har celiaki eller annan överkänslighet.

 

TEXT EVA OLSSON

FOTO THINKSTOCK