Fritidsmotion bättre än tungt arbete

Medan träning på fritiden är positivt för hälsan, ger ett fysiskt krävande arbete motsatt effekt. Ju tyngre jobb, desto större risk för långtidssjukskrivningar.

Enligt ny forskning ökar ett fysiskt krävande arbete, som exempelvis brevbäraryrket, risken att bli långtidssjuk med 84 procent jämfört med dem som har ett stillasittande arbete. Detta förklaras med att de rörliga och tunga jobben ofta är enformiga och man upprepar samma rörelser dag ut och dag in.

Motion på fritiden ger en bättre balans mellan belastning och återhämtning och har därför istället en positiv effekt på hälsan.

Studien har letts av Andreas Holtermann, vid det nationella forskningscentret för arbetsmiljö i Danmark. Han tycker att man inte alltför ensidigt ska rikta in sig på hälsofarorna med ett stillasittande jobb, när de tunga arbetena ger ännu större hälsorisker.

Duochjobbet.se

  • Få tidningenhalsa.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!