Frossa i bär utan att få feber

Hallon är en känd bov när det gäller vinterkräksjuka. Så här äter du riskfritt de goda bären som är nyttiga och fulla av antioxidanter.

Minska risken för vinterkräksjuka!

Satsa på detta:

  • Färska hallon.
  • Frysta svenska hallon.
  • Att koka importerade frysta hallon.
  • Frysta jordgubbar.

Riskgrupper

För de flesta av oss är vinterkräksjuka jobbigt några dagar, men inte mer än så. Kombinationen norovirus och äldreboende eller sjukhus kan dock innebära 
livsfara då många där 
redan har ett nedsatt 
immunförsvar.

TEXT ANNA-VIKTORIA SAMUELSSON

FOTO THINKSTOCK

Varje vinter kommer det flera larm om hallon som orsakar vinterkräksjuka. Förra året var Danmark särskilt drabbat och efter över 300 fall där människor blivit smittade av norovirus från frysta hallon infördes skärpta krav på värmebehandling av frysta bär vid offentlig servering av till exempel smoothies och efterrätter.
Märkligt nog är det bara hallon som orsakar kräksjuka – inte några av de andra bären. Varför?
— Det vet man inte riktigt än, säger Mats Lindblad, mikrobiolog på Livsmedelsverket. En teori är att det kan ha med hallonens struktur att göra, att viruset lättare får fäste. Det pågår forskning men en av svårigheterna är att det rör sig om väldigt få partiklar vilket gör norovirus på hallon svåranalyserat.
I Sverige har man i dag ingen rekommendation vad gäller hantering av hallon, men Livsmedelsverket ska utreda frågan.
— Men vill man minska risken att drabbas av vinterkräksjuka kan man alltid välja att koka upp hallonen.
Risken gäller alltså bara importerade frysta hallon – vare sig färska hallon eller frysta svenska hallon är kända smittkällor. Och de  allra flesta fall av vinterkräksjuka kommer inte alls från hallon utan smittar från människa till människa, eftersom noroviruset är mycket smittsamt även dagarna efter att symtomen som kräkningar, diarré, huvudvärk, yrsel och feber gått över.
Så hantera bären rätt – och skörda hälsovinsterna med att fortsätta äta dem. Bärkonsumtion har bevisad effekt mot flera folksjukdomar och just hallon innehåller mycket polyfenoler, bland annat ellagsyra som motverkar cancer. Den höga halten salicylsyra gör dessutom hallon inflammationsdämpande och får blodet att flyta lättare, vilket minskar risken för blodpropp. Som 
grädde på moset är de 
rika på antioxidanten 
C-vitamin och stimulerar kroppens upptag 
av järn.