Vissa gener ökar risken för benskörhet och frakturer

TEXT: ANNA-MARIA E. ALSAND

FOTO: THINKSTOCK

Benskörhet, osteoporos, är en vanlig sjukdom som ökar risken för frakturer. Runt 50 procent av alla som får en höftfraktur efter 80 års ålder dör inom ett år. För kvinnor över 65 år är risken att dö i sviterna av en höftfraktur högre än risken att dö av bröstcancer. Konsekvenserna av benskörhet är alltså väl kända, men orsakerna är mestadels oklara.

Nu har forskare lyckats kartlägga 56 genetiska regioner som styr bentäthet hos människor. 14 av dessa ökar risken att få frakturer. Studien är publicerad i tidskriften Nature Genetics.
– Det är första gången någon identifierat genetiska varianter som är så starkt förknippade med en ökad frakturrisk, säger Claes Ohlsson, professor vid Sahlgrenska akademin.
Forskarna har studerat genuppsättningen hos totalt 80 000 människor och i 30 000 frakturfall, vilket gör studien till världens största genetiska studie inom området.
– Vi kan bland annat visa att kvinnor som har ett stort antal genetiska varianter kopplade till låg bentäthet har upp till 56 procent högre risk för benskörhet, jämfört med kvinnor som har en normal uppsättning av samma genetiska varianter, säger Claes Ohlsson.

 

Nyfiken?
Artikeln Genome-wide meta-analysis identifies 56 bone mineral density loci and reveals 14 loci associated with risk of fracture publiceras i Nature Genetics den 15 april 2012.
Länk till artikel: https://www.nature.com/ng/index.html

Studien ingår i det EU-finansierade projektet Genetic Factors of Osteoporosis (GEFOS).