Rätt mat och tillskott minskar kriminalitet

Staten borde utreda om det går att äta sig frisk från ADHD, menar hälsovetaren och zoofysiologen Ann-Marie Lidmark.

Text: Anna-Viktoria Samuelsson

Varför är du inte nöjd med dagens ADHD-vård?

– Eftersom SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, i sin utredning konstaterar att många föräldrar är skeptiska till medicinerna och dess biverkningar, tycker jag man ska börja i en annan ände. Dessutom blir inte alla barn bättre av medicinerna. Som biolog vet jag hur stor betydelse vitaminer och mineraler har för kropp och hjärna och i utredningen nämns också att kiropraktik verkar ha hjälpt flera. Jag tycker SBU ska undersöka alternativen lika noga som medicinerna, så att man inte missar behandlingar som kanske är enklare för barnet och ger färre bieffekter. Eftersom över 40 procent av dagens fängelsekunder har någon form av ADHD-liknande diagnos är det både bråttom och skulle löna sig.

Vad är det för kost och tillskott som kan hjälpa?

– Näringsrik mat utan vitt mjöl och socker. Magnesium, järn, zink, vitamin C och B6 behövs för att bilda dopamin från aminosyran tyrosin. Just ADHD beror på en störning i dopaminbildningen. Även fettsyror har i studier på barn med ADHD visat ge effekt.

Du håller själv kostskola för ex-kriminella?

– Vi lär föreningen X-cons medlemmar att laga bra luncher med mycket grönt och långsamma kolhydrater. Bara att äta normalt gör mycket för människor som under lång tid haft dåliga matvanor. Projektet som stöds av Landstinget i Stockholm är inte utvärderat än, men av mina intervjuer framgår att de känner sig lugnare, kan ta konflikter lättare och orkar mer. Forskning visar att korrekt näringsbalans minskar risk för våldsbrott och kriminalitet.