Stiftelse vill utbilda om komplementärmedicin

När det gäller komplementär medicin är patienterna ofta mer pålästa än vårdgivarna, menar docent Torkel Falkenberg. Det vill nya stiftelsen Integrative Care ändra på.

– Vi vill bidra till att Sverige får mer evidensbaserad vård med relevanta inslag av komplementära terapier, säger Torkel Falkenberg som är verksamhetsansvarig för Integrative Care. Vi tror att vi genom att informera, utbilda, utveckla och forska kan skapa ett brett faktaunderlag som hjälper vården och politikerna att fatta välgrundade beslut kring komplementära terapier, vilka som bör och vilka som inte bör erbjudas inom ramen för svensk sjukvård.

Vilka vänder sig er sajt integrativecare.se till?

– Primärt till sjukvården, politikerna och medicinjournalisterna. Tack vare tidningar som Hälsa så är konsumenter och patienter i dag ofta mer pålästa än vårdgivarna när det gäller komplementära terapier, medan vårdgivarna inte haft någonstans att vända sig. Det tomrummet vill vi fylla. Det handlar om svårtolkad information och avancerad forskning med många komplexa samband som måste tas i beaktande vid vårdbeslut, vilket också är skälet att vi har valt att inte popularisera den.

Vem finansierar er?

– I dag kommer pengarna från Vidarstiftelsen och the Jochnick Foundation, samt att vi har fått del av ett regeringsbidrag, men vi hoppas att fler vill stödja vår verksamhet.

 

Foto: Thinkstock