Företagshälsovård populär löneförmån

Kulturella förmåner kommer långt ner när svenskarna rankar löneförmåner. Företagshälsovård är populärast. På andra plats kommer träningsbidrag.

Anställda på svenska företag är hälsomedvetna. Det är slutsatsen av en ny undersökning.
– Det är väldigt positivt att löneförmåner som handlar om den individuella hälsan är så populära. Självfallet för att denna typ av förmåner får de anställda att må bra men det är också positivt för arbetsgivarna. Anställda som tränar, tar hand om sin kropp och äter bra luncher både minskar sjukfrånvaron och höjer prestationsnivåerna på arbetsplatsen, säger Martin Jönsson, PR-chef på Edenred.
Den mest populära löneförmånen är företagshälsovård vilket hela 85 procent av svenskarna tycker är viktigast. Tvåa på listan hamnar träningsbidrag med 84 procent, pensionsplaner med 79 procent och lunchförmåner med 37 procent.
Minst populärt är stöd till konst- och kulturföreningar med 14 procent, subventionerade hushållsnära tjänster med 15 procent och hem-PC med 18 procent.
– Att subventioner för hushållsnära tjänster kommer så pass långt ned på listan är lite överraskande. I övrigt kan man dra slutsatsen att svenska anställda i första hand värdesätter sin egen hälsa till exempel genom friskvårdsbidraget. En bidragande anledning till att detta är så högt prioriterat kan också vara att friskvårdsbidraget är helt skattebefriat medan de anställda fortfarande beskattas för sina lunchförmåner.

Svenskarna vill också ha kul med sina kolleger! 32 procent tycker att en rejäl företagsfest är viktigast!

 

Text: Anna-Maria E. Alsand

Foto: Thinkstock