Hur vet man att en psykolog är bra?

Anna Krantz svarar: I forskningssammanhang har man kommit fram till att psykologer med lång erfarenhet och stor personlig mognad är de som har bäst framgång. Men en psykolog som passar en viss person kanske inte passar dig och det har att göra med det märkliga fenomenet personkemi. Vilken metod psykologen använder i sin behandling är också viktigt. Är du inställd på att gå till en psykolog med viss inriktning är det viktigt att du följer den känslan.

Jag anser att psykologer bör vara kloka och ödmjuka nog att inse att ett enkelspårigt tänkande är skadligt för de patienter som söker hjälp. För psykologen gäller det att möta dig ”där du befinner dig” och inte försöka ”pracka på” dig sina egna preferenser. Om du inte vet vad du behöver, kan du be psykologen förutsättningslöst berätta vilka behandlingsmetoder som finns och upplysa om vilken information som går att få. Då är det viktigt att som psykolog vara uppdaterad. Det är dessutom avgörande att psykologen strävar efter att försöka göra en så noggrann bedömning som möjligt. Många vuxna med till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd har blivit både feldiagnosticerade och felbehandlade.
När det gäller ”personkemin” får du som patient helt enkelt prova dig fram. Har du gått några gånger hos en psykolog och det inte känns bra, eller psykologen känns oengagerad, ska du utan tvekan byta. Du kan börja med att själv söka information på internet på psykologiguiden.se, här hittar du en psykolog nära dig, och på samradsforum.se får du en överskådlig bild av de olika inriktningar som erbjuds.

Anna Krantz

Anna Krantz 
är leg psykolog, 
psykoterapeut och psykoanalytiker och arbetar på Falck Health Care samt 
har egen mottagning. Vill du ställa en fråga till Anna Krantz mejla info@halsa.se, märk mejlet ”psykologen” eller använd formuläret här bredvid.