Syna burken och vattenflaskan

Att bisfenol A förbjuds i barnmatsburkar betyder inte att faran är över. Det hormonstörande ämnet finns i många material som barn kommer i kontakt med.

Bisfenol A

Bisfenol A är ett syntetiskt östrogen som påverkar östrogena vävnader och bland annat kan leda till för tidig pubertet hos barn. Vid studier på möss har man sett ett tydligt samband mellan exponering för bisfenol A i tidig ålder och ökad hyperaktivitet senare i livet.

Nyligen kom ett beslut från regeringen att förbjuda ämnet bisfenol A i barnmatsburkar (0–3 år). Samtidigt fick Kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda förbud mot ämnet i kölappar, kvitton och biljetter, samt att undersöka förekomsten i dels leksaker, dels vattenrör som renoverats med epoxibehandlad polyester.
Ulrika Dahl, chef för avdelningen för miljögifter på Naturskyddsföreningen, ser beslutet som ett steg i rätt riktning, men ett för kort steg.
— Vi hoppas att snart få se ett förbud mot bisfenol A i alla matförpackningar, inte bara dem som är avsedda för småbarn,  säger Ulrika Dahl.
Dagens beslut får inte så stor betydelse rent praktiskt. Bisfenol A har länge varit förbjudet i barnmat i Danmark, varför de stora barnmats-fabrikanterna Hipp, Nestlé och Semper redan fasat ut ämnet, som funnits på insidan av locken, från sin produktion. Dock kvarstår problemet, eftersom mat- och dryckesförpackningar för vuxna fortfarande får innehålla bisfenol A, och barn tidigt börjar äta de vuxnas mat.

Text: Anna-Viktoria Samuelsson