Hantera smärtan med breathworks

Metoden Breathworks kan hjälpa dig att känna mindre smärta och fungerar bland annat mot migrän, artrit och depression. Alla övningar kan göras sittande, liggande eller stående.

Breathworks i 4 steg

1. Avsluta alla dina aktiviteter och bli helt stilla. Fokusera din uppmärksamhet på hur kroppen känns. Sjunk mot golvet med en känsla av vänlighet och omtanke om dig själv.

2. Bli uppmärksam på andningen, hur den känns i kroppen, stund för stund. Var vänligt nyfiken. Om du känner smärta eller obehag, se om du kan andas med denna upplevelse – och låta andningen vara mjuk och ömsint.  Låt varje spänning och motstånd i kroppen mjukna när du slappnar av med och genom andningen, om och om igen. Lägg märke till hur allt ändrar sig, uppstår och försvinner, stund för stund. Låt magen bukta ut lite när du andas in och sjunka ihop när du andas ut. Observera vad som händer med kroppens sidor. Forcera inte andningen – bara var medveten om din naturliga andning så som den känns i kroppen.

3. Lägg märke till hur dina känslor och tankar också ändrar sig. Kan du lägga märke till dem utan att vara medveten om deras innehåll så mycket? Kanske du kan hitta ett sätt att ”titta på” dina tankar och känslor, snarare än att ha dem som utgångspunkt. Det kan ge dig lite mer utrymme. Öva dig i att föra tillbaka din uppmärksamhet till andningen om och om igen som ett ankare för sinnet, varje gång du märker att du drar i väg bort med en tanke eller en känsla.

4. Expandera nu gradvis din uppmärksamhet. Bli medveten om ljud omkring dig. Kan du låta dem komma utan att fastna i dem? Stanna kvar i din kropp och din andning. När du känner dig klar, kan du röra lite försiktigt på kroppen och se om det går att behålla den här känslan av andningsbaserad, kroppsbaserad vänlig närvaro när du återupptar dagens aktiviteter.

Text: Eva Sanner

Foto: Thinkstock