Framtidens plåster

I alla tider har kloka gummor och gubbar lagt om sår med groblad. Nu börjar också modern vetenskap få upp ögonen för växtens potential. Muhammad Zubair på Sveriges lantbruksuniversitet lät ett forskarteam testa grobladens fenolämnen dels på celler odlade från människa, dels på riktiga grisöron, och såg i båda fallen positiva effekter. Hans framtida mål är att framställa ett ekologiskt odlat växtmaterial med väl dokumenterad förmåga att läka sår.

(Sveriges lantbruksuniversitet)