Samband mellan miljögifter och stroke

Lars Lind, professor i kardiovaskulär epidemiologi vid Uppsala universitet, och Monica Lind, docent i miljömedicin, har i en tidigare studie visat att förhöjda nivåer av PCB:er, och i viss mån bekämpningsmedel, i blodet är relaterat till åderförkalkning i halspulsådrorna.
Eftersom åderförkalkning i halspulsådrorna är en viktig riskfaktor för stroke har ytterligare en analys gjorts där samma grupp, ca 1 000 äldre personer, följdes under fem år för att undersöka om det även kunde ses ett samband mellan PCB och stroke.
– Detta är den första studie som utvärderat om det finns ett samband mellan förhöjda värden av organiska miljögifter och stroke och resultaten är tydliga, säger Lars Lind.

Totalt fick 35 personer stroke under de fem åren. De som hade förhöjda nivåer av PCB:er i blodet hade en ungefär fördubblad risk att få stroke jämfört med dem med låga nivåer – även när hänsyn tagits till effekten av traditionella riskfaktorer för stroke tagits, som exempelvis högt blodtryck, diabetes och fetma. Även de som hade förhöjda värden av bekämpningsmedel, som till exempel DDT, hade en ungefär fördubblad risk att få stroke i framtiden.
PCB:er och DDT är idag förbjudna i Sverige men är långlivade och finns fortfarande kvar i miljön och kan lagras i våra kroppar genom den föda vi äter.

(Källa: Uppsala universitet)