Aktiva äldre håller igång hjärnan

Forskning visar att en aktiv livsstil senare i livet skyddar den grå hjärnsubstansen och kognitiva funktioner hos människor.

Ett multidisciplinärt forskarteam från Uppsala universitet undersökte huruvida en aktiv livsstil är kopplat till hjärnhälsa hos seniorer i Uppsala. I en grupp på 331 män och kvinnor vid 75 års ålder mättes hjärnstrukturen hos varje deltagare med hjälp av magnetresonanstomografi (MRT) och olika minnestester utfördes för att följa seniorernas kognitiva status.

– Vi fann att de äldre som uppgavs vara mer aktiva i sina dagliga rutiner hade större vit och grå hjärnsubstans och presterade bättre i flera minnestest, i jämförelse med dem som hade en mer stillasittande livsstil. Intressant nog så hade aktiva äldre även mer grå hjärnsubstans i precuneus, en hjärnregion som typiskt krymper i början av Alzheimers sjukdom. Våra resultat tyder på att en aktiv livsstil är en lovande strategi för att motarbeta kognitivt åldrande sent i livet, säger Christian Benedict.

(Källa: Uppsala universitet)