ADHD


ADHD

Vanliga symtom på ADHD är att man har svårt att hålla kvar uppmärksamheten, kontrollera sina impulser och vara lagom aktiv. För att man ska få diagnosen ska symtomen ha funnits  en lång tid och vara så uttalade att de påverkar hela livssituationen.
Studier visar på att 2–7 procent av alla barn har ADHD, pojkar oftare än flickor. ADHD har mest uppmärksammats hos barn, men förekommer också hos tonåringar och vuxna.

Omega 3

Det har ofta hävdats att tillskott med fiskolja kan lindra besvär med ADHD. Barn med ADHD har i studier visat sig ha lägre nivåer i blodet av de livsnödvändiga fettsyrorna omega 3- och omega 6-fettsyror. Några studier visar även att tillskott med dessa fettsyror höjer blodnivåerna och förbättrar olika symtom på ADHD. Bland annat har man sett att barnen kan bli mindre hyperaktiva och läsa och skriva bättre. Men i studier där man även haft med en kontrollgrupp som fått overksamt preparat, har tillskotten för det mesta inte förbättrat barnens beteende mer än placebo.
Så det är ännu en öppen fråga om tillskott med fettsyror kan hjälpa.
Finns i:  ACO Omega 3 Forte, Bio-Marin Naturell, Bio-Marin Plus, E-EPA, EPA-Glandin, Eskimo-3, Eskimo Brainsharp, Eskimo Kids, Eskimo Skin Care, Eye q, Fritt Flyt, Gimme five Omega-3, Krill Oil, Ledins Omega 3, LipolarBalans K2, Lyprinol, MarLic, MorEPA Kids, MorEPA Mini Junior, MorEPA Smart Fats, Mumomega, Möllers Bra för hjärtat, Möllers Bra för lederna, Möllers Omega-3 + ADE, Möllers Total, Möllers Tran, Oil4Life, OmegaRed krillolja, Omega Max 1000, Omega Max Forte, Pikasol Forte, Pikasol Omega-3 & D-vitamin, PlusEPA, SuperOmega 3 Vital. DHA och EPA från vegetabilisk källa (alger): Opti3, Pure One, V-Pure, VeganDHA.