Dygnsrytmen viktig för hälsan

Jobbar du skift eller sover dåligt? En störd dygnsrytm kan påverka tillväxten av blodkärl i kroppen och på så vis orsaka sjukdomar som diabetes, fetma och cancer, visar forskning vid Linköpings universitet och Karolinska institutet.

Den biologiska dygnsrytmen, också känd som den circadianska rytmen, styrs av en ”klocka” som reagerar både på inkommande ljus och genetiska faktorer.
En forskargrupp har kommit fram till att produktionen av en mycket viktig signalsubstans, vaskulär endotel växtfaktor (VEGF), kräver en normal dygnsrytm för att substansen ska bildas. Forskarna manipulerade dygnsrytmen för timsgamla embryon från zebrafisk genom att utsätta dem för olika ljusförhållanden, från ständigt mörker till ständigt dagsljus. Sedan undersöktes tillväxten av blodkärl i de olika grupperna. Resultaten visade att exponeringen för ett konstant ljus (1800 lux) påtagligt försämrade blodkärlstillväxten och dessutom påverkade uttrycket av gener som reglerar den circadianska klockan.

– Resultaten kan definitivt överföras till kliniska förhållanden. Individer med störd dygnsrytm – till exempel skiftarbetare som jobbar under ljus på natten, personer med sömnsvårigheter eller genetiska anlag – bör se upp med sjukdomar som förknippas med störd blodkärlstillväxt, säger Lasse Dahl Jensen, forskare i kardiovaskulär fysiologi vid Linköpings universitet.

Till sådana sjukdomar räknas exempelvis hjärtinfarkt, stroke, kronisk inflammation och cancer. Men störningar i blodkärlstillväxt kan också påverka fosterutveckling, kvinnors reproduktionscykel och sårläkning. 

(Källa: Linköpings universitet)