Förkylning

Förkylning är en virusinfektion som drabbar de övre luftvägarna. De flesta vuxna blir förkylda 1–2 gånger per år, barn oftare.

Förebygg!

Tvätta händerna ofta i förkylningstider. Och undvik att föra händerna till ögon, näsa eller mun. Man kan då smitta sig själv med förkylningsvirus, som kan överleva flera timmar på exempelvis handtag och ledstänger.

Förkylning

När man är förkyld blir slemhinnorna i näsa och svalg svullna och avsöndrar vätska. Vanliga förkylningssymtom är ont i halsen, snuva, nästäppa, hosta, heshet och huvudvärk. En del får feber, men den brukar sällan bli särskilt hög.
Det finns flera hundra olika förkylningsvirus och vi blir immuna mot dem vi varit smittade av. Eftersom förkylningar orsakas av virus är det ingen idé att behandla dem med antibiotika, som angriper bakterier. Däremot kan de ibland behövas till följdsjukdomar till förkylning, som öron- eller bihåleinflammation.
Förkylningar går oftast över på en vecka. Men det finns några växter som tycks kunna förebygga eller lindra besvären, för den som tycker att det är jobbigt att ha ont i halsen eller inte tycker sig ha tid att vara förkyld.

Amerikansk ginseng

I Sverige har vi mest hört talas om asiatisk ginseng, Panax ginseng, som säljs som uppiggande natur-
läkemedel. Men det finns ett tiotal olika ginsengarter. Mest använd medicinskt, förutom den asiatiska, är amerikansk ginseng, Panax quinquefolium. Den har använts traditionellt av indianer och är i dag en ganska stor produkt i USA och Kanada, framför allt mot förkylning. Amerikansk ginseng har ingen påtaglig uppiggande effekt, men har däremot visat sig bra på att stimulera kroppens immunförsvar. Flera studier visar att den både kan lindra och förebygga förkylning. Roten kan förkorta sjukdomstiden och enligt en studie minska risken att bli förkyld med 25 procent.

C-vitamin

C-vitamin vid förkylning har länge varit kontroversiellt. En genomgång av forskningen i den vetenskapliga databasen Cochrane visar inte på någon signifikant lindring av symtomen om man tar minst 200 mg av vitaminet sedan man blivit förkyld. Däremot såg man en viss förebyggande effekt. Risken att bli förkyld minskade inte hos friska vuxna, men sjukdomstiden förkortades med i genomsnitt åtta procent. Störst effekt verkar C-vitamin ha på dem som lever under någon form av stress, som maratonlöpare och soldater i fält. Hos dem kan vitaminet halvera risken för förkylning.
De flesta färska frukter och grönsaker är bra källor till C-vitamin. Inte minst gäller det paprika, kål, citrusfrukter och kiwi.

Echinacea

Echinacea eller röd solhatt är den mest väldokumenterade läkeväxten mot förkylning. Den ingår i många av hälsokosthandelns förkylningspreparat, ensam eller i kombination med andra örter. Echinacea härstammar från Nordamerika, där den använts traditionellt av indianer för att förebygga eller behandla förkylning, influensa och andra infektioner.
Forskning visar att echinacea både kan förebygga och lindra förkylning. Örten kan minska risken att bli förkyld med 58 procent och förkorta sjukdomstiden med i snitt 1,4 dagar, enligt en genomgång av 14 olika studier. Två svenska studier visar att man kan halvera antalet förkylningsdagar med echinacea. 
Troligen verkar echinacea genom att stimulera de vita blodkropparna i immunförsvaret, så att de lättare kan ta kål på virus och andra inkräktare i kroppen. Chansen att få effekt är störst om man tar den så fort man börjar känna de första symtomen på förkylning.
Läkemedelsverket rekommenderar att man bara tar echinacea när man är förkyld och högst två veckor i sträck, eftersom man inte vet vad som händer i kroppen om man använder den under längre tid.
Det finns nio olika arter av echinacea. Den som vanligen används i förkylningspreparaten, och som också anses vara mest verksam, är Echinacea purpurea.

Fläder

Fläderns blommor och bär har använts länge i folkmedicinen, bland annat mot hosta och olika infektioner. Provrörsförsök visar på en virushämmande effekt. Enligt några mindre kliniska studier på människor kan extrakt av fläderbär lindra influensasymtom. Några studier antyder också att de kan göra nytta vid bihåleinflammation, i kombination med antibiotika.
Det finns många olika varianter av fläder. Bara mogna blåa eller svarta fläderbär är ätliga, efter kokning.

Murgröna

Murgröna har traditionellt använts mot förkylning. Några studier visar att extrakt från växten kan lindra vid hosta. Det kan minska rethosta, göra slemmet lättare att hosta upp och lindra kramp i luftrören.

Mörk pelargon

Att använda roten av mörk pelargon är en sydafrikansk huskur mot förkylning som också använts som förkylningspreparat i Tyskland sedan 1950-talet. Men först under 1990-talet tog forskningen fart. Några studier visar att roten kan lindra förkylningssymtom, framför allt hosta och ökad slembildning. Till exempel visar en studie på 103 personer signifikant lindring och förkortning av förkylning av flytande pelargonextrakt.
I genomsnitt minskade sjukskrivningstiden med drygt en dag, jämfört med placebogruppen. Flera studier visar också på lindring av bronkit, luftrörskatarr, som ger ökad slembildning, hosta och feber och kan uppträda som en följdsjukdom till förkylning. I en studie har man sett effekt vid bihåleinflammation, bland annat lindrad huvudvärk.  
Mörk pelargon har visat bättre effekt i form av flytande produkt (alkoholextrakt) än tabletter. Det är okänt om det är en slump eller om kroppen har lättare att ta upp ämnena från det flytande preparatet. 
Exakt hur växten fungerar vet man inte, men det finns hypoteser om att den kan försvåra för virus och bakterier att fästa vid kroppens celler samt påverka vårt immunförsvar.

 

Probiotika

Probiotika, alltså tillskott med nyttiga bakterier, är mest kända för att kunna förebygga och lindra magbesvär. Nyare rön visar att de också kan minska risken för förkylning, genom att de kan samverka med och stärka kroppens immunförsvar.
Kroppens första försvarslinje mot infektioner är vår normala bakterieflora i alla slemhinnor, där mjölksyrabildande bakterier ingår som en viktig del. Det gäller inte bara slemhinnorna i våra luftvägar utan också i tarmen, där en stor del av kroppens immunförsvar sitter. Därför har det länge funnits förhoppningar om att vi kan stärka vårt försvar genom att äta tillskott med goda bakterier.
Några studier visar att probiotika kan lindra eller förebygga förkylningar. I en svensk studie minskade sjukfrånvaron på grund av förkylningar och maginfluensa med 56 procent hos anställda vid Tetra Pak som fick probiotika, jämfört med placebogruppen. Och en tysk studie visar på två dagars kortare förkylningar och svagare symtom hos probiotikagruppen.
Nu finns några probiotikaprodukter som är specialdesignade för att motverka förkylning, med goda bakterier som normalt finns i våra tarmar respektive svalg.

Propolis

Bina tillverkar propolis, eller bikitt som det också kallas, genom att blanda sin saliv med växtextrakt, till exempel kåda från barrträd och harts som omger knopparna på vissa lövträd.
Propolis brukar kallas för binas eget antibiotikum. Forskning visar på en bakterie- och virushämmande effekt. Bland annat har man sett att förkylnings- och influensavirus får svårare att föröka sig i kroppens celler. Några djurstudier visar också att immunförsvaret kan stimuleras. Det är ont om kliniska studier, men en äldre polsk studie visar på en halvering av förkylningens längd hos personer som tog propolis. 
Obs! Propolis kan ibland ge upphov till allergiska reaktioner.

Vitlök

Vitlök har länge varit en populär förkylningskur. Det är ont om forskning som bekräftar effekten, men en engelsk studie visar att regelbundet vitlöksätande kan förebygga förkylning. 146 personer delades in i två grupper, där hälften fick äta vitlökspreparat med allicin och hälften overksamma kapslar i fyra månader, från november till februari. Vitlöksgruppen fick klart färre förkylningar än placebogruppen, 24 mot 65, och deras förkylningar gick fortare över.  
Vitlök har visat virushämmande effekter i provrörsförsök, vilket skulle kunna förklara effekten.

Avsvällande örter

Flera örter har visat sig ha avsvällande eller slemlösande egenskaper och kan därmed lindra vid snuva, nästäppa och hosta. De löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och lättare att göra sig av med. Det gäller till exempel gullgentiana, gullviva och timjan.

Läkande ångor

Smörj på lite Tigerbalsam vit på bröstet och kryp ner i ett varmt bad. De aromatiska ångorna, från bland annat pepparmynta, känns välgörande vid förkylning.
Är du täppt i näsan, kan det hjälpa med ett ångbad. Häll lite pepparmyntsolja eller eukalyptusolja i vattnet och andas in. Man kan också ta Carmolisdroppar, med bland annat pepparmynta, kanel och kryddnejlika, eller Po-Ho olja med bland annat pepparmynta och eukalyptus. Gör ett litet tält av en handduk ovanför det heta vattnet, så att ångorna inte smiter i väg. Fem minuter i ”tältet” morgon och kväll kan lindra symtomen.

Nässköljning

Att fukta nässlemhinnan med saltvatten kan lindra vid snuva och nästäppa. Man förhindrar att nässlemhinnan torkar ut och en del bakterier och virus kan sköljas bort.
Nässköljning tycks också ha en förebyggande effekt. En svensk studie visar att förkylningsdagarna kan halveras om man regelbundet sköljer näsan. 
Det finns färdiga saltlösningar att köpa på apoteket, i form av sprej eller droppar. Man kan också blanda sin egen saltlösning och använda en nässköljningskanna. I så fall tar man en tesked salt till en halvliter kroppstempererat vatten, så får man ungefär samma salthalt som kroppsvätskorna.

Se även: Bihåleinflammation, Hosta, Influensa.