Kolesterol, högt

Gränsen för ett förhöjt kolesterolvärde går vid 5 mmol/l. För det onda kolesterolet, LDL, går gränsen vid 3 mmol/l.

Kolesterol, högt

Vid sidan av rökning och högt blodtryck räknas högt kolesterolvärde som den viktigaste riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdomar. Höga nivåer av blodfetter skyndar på åderförkalkningsprocessen i våra blodkärl. Kärlen blir då trånga, så att blodet får svårt att cirkulera. Risken ökar också för att det ska bildas proppar som täpper till blodkärlen. Ju högre kolesterolvärde man har, desto större risk löper man att få hjärtinfarkt eller andra hjärt-kärlsjukdomar.
Trots att det finns mycket forskning kring kolesterolets betydelse för hjärt-kärlsjukdomar förekommer det också att detta samband ifrågasätts.
I studier ser man ett starkt samband mellan kolesterolvärde och hjärtinfarkt i grupper av människor, men sambandet är inte lika starkt på individnivå. Det är framför allt när man också har andra riskfaktorer som ett högt kolesterolvärde blir farligt, till exempel om man röker, har diabetes, högt blodtryck eller har haft hjärtinfarkt tidigare.
Gränsen för ett förhöjt kolesterolvärde går vid 5 mmol/l. För det onda kolesterolet, LDL, går gränsen vid 3 mmol/l.

Psylliumfrö

Psylliumfrö (loppfrö) kan bidra till att sänka ett förhöjt kolesterolvärde. Enligt en studie kan den mängd psylliumfrö som finns i rekommenderat dagsintag av Husk sänka totalkolesterolet med 20 procent och det onda kolesterolet med 15 procent på åtta veckor.
Finns i: Husk.

Soja

25 gram sojaprotein om dagen kan sänka det onda kolesterolet LDL med ungefär 10 procent. Samtidigt höjs det goda kolesterolet HDL, som transporterar bort kolesterol från blodbanan. Resultatet blir att risken för hjärt-kärlsjukdomar minskar. Detta samband anses så pass väldokumenterat att det är godkänt som hälsopåstående på sojaprodukter i USA.
25 gram sojaprotein finns i till exempel:

  • 225 g sojabönor (kokta)
  • 700 g rostade, salta sojabönor
  • 150—300 g sojabiffar, korvar och liknande (andelen sojaprotein i dem varierar, ofta ingår även  exempelvis veteprotein)
  • 50 g sojakött (torkat)
  • 6–7 dl sojadryck 
  • 150 g tofu

Vitlök

Flera studier visar att vitlök, färsk eller i tablettform, kan sänka blodfetterna. Det totala kolesterolvärdet samt det onda kolesterolet LDL har sänkts.
Studierna har varat i 1–3 månader.Men det finns också forskning där effekten uteblivit, till exempel en statligt finansierad, amerikansk studie av både färsk vitlök och olika typer av vitlökspreparat. 
I de flesta studier har man använt 600–900 mg vitlökspulver om dagen, vilket motsvarar 1–2 vitlöksklyftor.
Finns i: Kwai, Kyolic, MarLic (tillsammans med fiskolja), Wallda, Vitlök MerVital.