Nedstämdhet, depression

Vi blir alla nedstämda ibland. Det är en del av livet och kan hänga samman med personliga problem, sorg, sjukdom eller årstidernas växlingar.


Nedstämdhet, depression

Gränsen mellan nedstämdhet och depression är flytande. Men om man känner sig nedstämd varje dag flera veckor i sträck, får svårt att sova, blir likgiltig och får svårt att glädja sig åt sådant som brukar göra en glad kan nedstämdheten ha övergått i depression – ett sänkt stämningsläge av mer påtaglig och allvarlig natur. Depression bör undersökas och behandlas av läkare.
Under senare år har det blivit vanligare att man behandlar depression med kognitiv beteendeterapi, KBT. Där får patienten arbeta med hemuppgifter för att förändra både tankemönster och beteende. KBT är lika verksam vid mild till måttlig depression som antidepressiv medicin, visar en granskning av forskningen som gjorts av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.
Vid svår depression är det dock mer sannolikt att man får hjälp av läkemedel än av psykoterapi, enligt dagens kunskaper.

Johannesört

Johannesört är det bäst dokumenterade egenvårdspreparatet vid nedstämdhet och lättare depression. Forskning visar att den kan höja stämningsläget och verka lugnande. Örten har i de flesta studier varit överlägsen placebo.
Och när den jämförts med antidepressiva läke-medel har effekten varit ungefär densamma,
men med färre biverkningar. Vanliga mediciner sänker ofta potensen, något som johannesörten inte gör. 
År 2009 publicerades en översikt av alla johannesörtstudier i den medicinska databasen Cochrane. Där ingick 29 studier med totalt 5 000 deltagare. Slutsatsen var att johannesörten snarast stärkt sin ställning som ett behandlingsalternativ att överväga vid mild till måttlig depression.
Vid allvarlig depression är resultaten mer osäkra. Den antidepressiva effekten visar sig efter 2–4 veckor, medan örten kan ge en snabbare lugnande effekt. Johannesört är godkänd som traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.
Finns i: Hypermin, Johannesört Salus, Neurokan.
Obs!
Johannesört bör inte kombineras med andra mediciner, eftersom den kan försämra deras effekt. Det har man sett för bland annat p-piller, vissa cytostatika och den blodförtunnande
medicinen Waran. Johannesört bör inte heller kombineras med vanliga antidepressiva mediciner. Den antas nämligen verka på liknande sätt, genom att öka mängden av serotonin och andra signalämnen i hjärnans synapser, och den sammanlagda effekten kan bli alltför stark. För mycket serotonin kan utgöra ett livshotande tillstånd, så kallat serotonergt syndrom.

Omega 3

Risken för depressioner är lägre i länder där man äter mycket fisk, till exempel Korea, Taiwan och Spanien. Och deprimerade personer har i genomsnitt lägre nivåer av fiskfettsyror, EPA och DHA,
i blod och fettväv. Dessa fettsyror tycks få cellmembranen i hjärnans nervceller att bli känsligare och reagera bättre på serotonin och andra signalsubstanser.
Flera studier, men inte alla, visar att ett tillskott med fiskolja kan lindra depression. Den mängd som gett resultat är minst ett gram EPA om dagen, vilket motsvaras av ungefär en portion fet fisk om dagen, av till exempel lax, sill eller makrill. Forskarnas slutsats är att fiskolja kan vara värdefull som tillägg till annan behandling hos vissa personer.
Delvis beror resultatet på vilken typ av preparat som använts. EPA tycks ha större effekt än DHA
i det här sammanhanget och fiskoljeprodukter som domineras av denna fettsyra brukar därför
ha större effekt. Även diagnosen kan ha betydelse.
I en färsk kanadensisk studie såg man effekt av fiskolja hos personer med renodlad depression, men inte på dem som samtidigt hade ångest-syndrom.
Finns i: ACO Omega 3 Forte, Bio-Marin Naturell, Bio-Marin Plus, E-EPA, EPA-Glandin, Eskimo-3, Eskimo Brainsharp, Eskimo Kids, Eskimo Skin Care, Eye q, Fritt Flyt, Gimme five Omega-3, Lipolar Balans K2, Ledins Omega 3, Krill Oil, Lyprinol, MarLic, MorEPA Kids, MorEPA Mini Junior, MorEPA Smart Fats, Mumomega, Möllers Bra för hjärtat, Möllers Bra för lederna, Möllers Omega-3 + ADE, Möllers Total, Möllers Tran, Oil4Life,
OmegaRed krillolja, Omega Max 1000, Omega Max Forte, Pikasol Forte, Pikasol Omega-3 & D-vitamin, PlusEPA, SuperOmexa 3Vital.
DHA och EPA från vegetabilisk källa (alger): Opti3, Pure One, V-Pure, VeganDHA.

Rosenrot

Rosenroten är mest känd som uppiggande medel. Enligt en svensk studie kan den också höja stämningsläget. 89 personer med mild till medelsvår depression fick antingen rosenrot eller overksamma placebokapslar. Efter sex veckor hade de som fick rosenrot förbättrats vad gäller sömnsvårigheter, känslomässig instabilitet, psykosomatiska sjukdomar och självkänsla.
Finns i: Arctic Root, Arctic Total, Chisan, Ènaxin, Gerimax Extreme Energy, Rosenrot Forte, Vitango.

Ät dig frisk!

Även vissa näringsämnen verkar ha betydelse för vårt stämningsläge. Det gäller framför allt B-vitaminerna folsyra och B12. Vid nedstämdhet och depression kan man kolla nivåerna av dessa på vårdcentralen och ta tillskott vid behov.
Även låga nivåer av D-vitamin tycks enligt några studier kunna ha samband med depression. Bra källor är magra mjölkprodukter, fet fisk och att vara ute i solljuset under sommarhalvåret (från vårdag- till höstdagjämning).

Ta hand om dig!

När man är nedstämd gäller det att ta hand om sig själv lite extra. Motion, att prata med andra och aktivera sig i största allmänhet kan lindra besvären och skingra tankarna. Det är också viktigt att äta ordentligt och regelbundet och att komma ut i dagsljuset en stund varje dag.