Spring för flickors rättigheter på Tjejmilen

När Tjejmilen av stapeln 1 september blir det också startskottet för Plans internationella kampanj för flickors rättigheter – Because I am a Girl. Tävlingsdeltagarna kan engagera sig i kampanjen i samband med loppet.

Tjejmilen har valt barnrättsorganisationen Plan och flickkampanjen som exklusiv förmånstagare under fyra år. För deltagarna innebär det en möjlighet att engagera sig i den globala kampen för flickors rättigheter i samband med loppet. Bland annat kan man låta fota sig med handen upp för flickors rättigheter. Foton från hela världen ska sedan överlämnas till FN:s generalförsamling i oktober med krav på alla flickors rätt till utbildning.

Diskriminering av flickor är en av grundorsakerna till fattigdom i världen. Om flickor får tillgång till sina rättigheter gynnas hela samhället. Ett av de mest effektiva sätten att stärka flickors rättigheter är att ge dem möjlighet att gå ut grundskolan.

– Vi vill sätta flickors situation på den internationella agendan och skapa en global rörelse som kräver av världens ledare att flickors rättigheter respekteras var de än bor, säger Julia Daniels, projektledare för Plan Sverige, som själv kommer att springa loppet.

Artisten Sarah Dawn Finer, en av ambassadörerna för flickkampanjen, kommer att framföra en specialskriven sång under uppvärmingen på Tjejmilen.

Förra året lockade Tjejmilen närmare 30 000 deltagare från 22 nationer. Plans kampanj Because I am a Girl lanseras under hösten i 70 länder över hela världen.