Aloe vera – växten för huden

Aloe vera kan göra nytta på både in- och utsidan av kroppen. Den genomskinliga gelen i bladen anses fuktighetsbevarande och ingår i en del hudkrämer.


Aloe Vera

Aloe vera växer i subtropiskt klimat och odlas i bland annat Västindien, Mexiko och södra Nordamerika. I Egypten har man hittat 6 000 år gamla stenristningar av aloe vera, ”odödlighetsplantan” som användes som begravningsgåva till avlidna faraoner.
Aloens blad innehåller en genomskinlig gel som används utvärtes, som en salva. Den traditionella användningen är att skära av ett blad och lägga direkt på huden, framför allt på hudbesvär som sår och brännskador.
Den gröna delen av bladet, som omger gelen, kan användas för att göra en juice eller torkas. Båda dessa produkter används invärtes. Den torkade växtsaften har en kraftigt laxerande effekt och den har därför använts traditionellt som laxer-medel. Tidigare såldes flera aloeprodukter som laxermedel i USA, men år 2002 togs de bort från marknaden eftersom tillverkarna inte hade säkerhetsgranskat dem tillräckligt.
I Sverige slog aloe vera igenom på allvar under mitten av 1980-talet. Framför allt ingår den i hud-vårdsprodukter som lotioner och solkrämer, då den tillskrivs fuktighetsbevarande egenskaper. Under senare år har vi också fått flera drycker med aloe vera som tas invärtes. De har ibland marknadsförts som kosttillskott, men när Livsmedels­verket år 2007 analyserade fem produkter på marknaden fann man mycket låga naturliga halter av vitaminer och mineraler, oftast under gränsen för vad som kan mätas. Däremot har en del drycker tillsatta vitaminer som C och E.
Aloe vera har i dag kommit att användas mot många olika tillstånd. Utvärtes tas den mot bland annat artros, brännskador, solsveda och psoriasis. Invärtes används den mot diabetes, astma, epilepsi och artros.
Äldre studier tyder på att aloe utvärtes kan hjälpa vid brännskador och skavsår. När det gäller invärtes behandling visar några studier att aloe kan sänka blodsockret något vid typ 2-diabetes. I övrigt saknas välgjorda studier som visar på medicinska effekter av aloe vera, konstaterar amerikanska National Center for Complementary and Alternative Medicine, som sorterar under National Institutes of Health.

Risker, biverkningar

Man har inte sett några allvarliga biverkningar av aloe vera utvärtes. Invärtes behandling har rapporterats kunna ge magkramper och diarré, vilket kan minska kroppens upptag av andra läkemedel. Diabetiker som tar blodsockersänkande mediciner bör vara medvetna om att aloe som man tar invärtes kan bidra till att sänka blodsockervärdet. Det finns några fallbeskrivningar av hepatit, leverinflammation, hos personer som tagit aloe vera invärtes, men sambandet är oklart.