Tinnitus


Tinnitus

Ungefär 15 procent av befolkningen upplever någon form av öronsus och det är särskilt vanligt på äldre dagar.
Öronsus kan ha många olika orsaker. Till de vanligaste hör långvarig exponering för buller eller hög musik, vaxpropp, stress och spänningar, samt högt eller lågt blodtryck. Även flera sjukdomar kan ge upphov till tinnitus, till exempel diabetes, underfunktion hos sköldkörteln, åderförkalkning, Ménières sjukdom och de flesta öronsjukdomar. Man bör därför söka läkare första gången man får öronsus, för att utreda om det finns någon behandlingsbar orsak.

Ginkgo biloba mot öronsus?

Blad från tempelträdet ginkgo biloba används bland annat vid öronsus. 

Enligt dr Bertil Dahlgren, ordförande i Läkarföreningen för integrativ medicin, kan ginkgo hjälpa vid en viss typ av öronsus, nämligen åldersrelaterad tinnitus som beror på försämrad blodcirkulation. Ginkgo biloba kan förbättra blodcirkulationen i bland annat hjärnan. Däremot kan man inte räkna med effekt av ginkgo om besvären beror på exempelvis buller eller någon sjukdom.
Finns i: Bio-Biloba, Gink-Yo, Proginkgo.Förebygg!

Undvik att länge vistas i buller eller lyssna på hög musik, inte minst i hörlurar.

Tips!

Ibland kan stresshantering, avslappningsträning och KBT, kognitiv beteendeterapi, hjälpa vid öronsus. Akupunktur kan minska själva upplevelsen av tinnitus.