Trötthet

Alla är vi trötta då och då. Vanliga orsaker är sömnbrist, stress, järnbrist eller vinterhalvårets mörker. Det kan också handla om näringsbrist, framför allt på järn eller B-vitaminer.


Trötthet

I första hand bör vi ta itu med sådant i livsstilen som orsakar trötthet. Till exempel är det viktigt att sova tillräckligt (cirka sju timmar per natt), äta och röra på sig regelbundet och vara ute i dagsljuset varje dag.
Det finns också flera uppiggande växtpreparat som man kan pröva. Mest känd och välstuderad är ginseng, men andra örter som rosenrot har blivit allt populärare på senare år. Men man ska inte använda naturmedel för att kompensera för en dålig situation, till exempel sömnbrist eller ett alltför stressigt jobb! Man bör inte heller äta dem för jämnan, utan som en kur i några veckor till några månader, under perioder när man känner sig trött och nedgången.
Gå till läkare vid påtaglig trötthet som du inte förstår orsaken till. Det kan handla om någon näringsbrist eller sjukdom som Sjögrens syndrom, glutenintolerans, typ 2-diabetes eller depression.

Coenzym Q10

Q10 är en antioxidant, ett skyddsämne för kroppens celler. Det behövs också för cellernas energiproduktion. Några studier, men inte alla, antyder uppiggande effekt eller förbättrad fysisk prestationsförmåga av tillskott med Q10. En färsk studie visar också låga Q10-nivåer vid kroniskt trötthetssyndrom. 
Enligt dr Bertil Dahlgren, ordförande i Läkarföreningen för integrativ medicin, kan kosttillskott med Q10 verka uppiggande på personer med ökat behov, framför allt vid stress, hög ålder eller om man äter blodfettssänkande mediciner, statiner. Dessa minskar kroppens nivå av Q10, vilket kan bidra till trötthet, nedstämdhet och muskelvärk.
Vi bildar själva Q10 i kroppen, men produktionen avtar med åldern. Ämnet  finns också i fet mat som vegetabiliska oljor, feta fiskar, kött och nötter.

Ginseng

Ginsengroten har använts i tusentals år i Japan, Kina och Korea som ett allmänt stärkande och uppiggande medel. I dag är den populär både inom kinesisk och västerländsk örtmedicin.
Modern forskning visar att ginseng framför allt kan öka den psykiska prestationsförmågan. Bland annat har man sett ökad inlärningsförmåga samt ökat välbefinnande och vakenhetsgrad. Flera studier visar bättre effekt när försökspersonerna får lösa olika logiska tester, bokstavstester och dylikt om de ätit ginseng innan. När det gäller effekt på fysisk prestationsförmåga är resultaten av studierna mer blandade. I flera av dem har forskarna inte lyckats se effekt på sådant som uthållighet, maximal syreupptagningsförmåga och mjölksyranivå.
I regel tar det några veckor innan man märker effekt av ginseng. Ofta är förbättringen störst hos dem som från början känner sig trötta och i dålig form. Mår man redan bra och är pigg, kan man inte räkna med att må särskilt mycket bättre av ginseng.

Ginkgo biloba

Extrakt från det kinesiska tempelträdet ginkgo biloba har visat sig öka blodcirkulationen i hjärnan. Därmed kan det lindra besvär hos äldre personer som hänger samman med försämrad cirkulation, bland annat trötthet.
En amerikansk studie visar på förbättrad tankeförmåga hos friska, äldre personer som fick standarddosering av ginkgo biloba, 180 mg, varje dag i 6 veckor. Några studier visar att ginkgo kan förbättra inlärnings- och minnesförmågan även hos yngre personer. Till exempel visar en engelsk studie på en förbättrad koncentrationsförmåga hos studenter, redan efter några timmar.

Guarana

Guarana är en buske med ursprung i Brasilien och Venezuela. Sydamerikanska indianer har traditionellt använt dess frön för sina stimulerande och uppiggande egenskaper. De innehåller upp till fem procent koffein, vilket är 3–5 gånger så mycket som kaffebönor. I dag har guarana blivit en populär tillsats i energidrycker och uppiggande kosttillskott.
Tack vare koffeinet har guarana en uppiggande effekt. I en pilotstudie såg man förbättrat minne, uppmärksamhet och humör. Effekten var störst av de lägre doserna som testades, 37,5 respektive 75 mg guarana. Forskarna utesluter inte att andra ämnen än koffeinet kan bidra till effekten.

Pollen

Ett speciellt pollen- och pistillextrakt har i några studier visat sig kunna öka fysisk och psykisk prestationsförmåga samt ge uppiggande effekt vid kroniskt trötthetssyndrom. Forskning visar också på goda effekter vid långvarig hård träning, som minskad nedbrytning av musklerna.

Rosenrot

Rosenrot är en fetbladsväxt som växer vild på många håll på norra halvklotet, bland annat i Sibirien och de svenska fjällen. Roten innehåller stimulerande ämnen som salidrosid och rosavin och har använts traditionellt, bland annat som stärkande och uppiggande medel.
Flera moderna studier antyder stimulerande och uppiggande effekter som kan uppträda snabbt, redan efter någon timme. Bland annat visar en svensk studie på minskad trötthet och högre mental prestationsförmåga vid stressrelaterad utmattning. Man såg också en minskning av stresshormonet kortisol.
En studie på kadetter i Moskva visar på ökad känsla av pigghet och förbättrad problemlösningsförmåga. De 161 testpersonerna väcktes klockan två på natten och fick då göra flera krävande tester. De som fick rosenrot presterade bättre i tre av de fem testerna än de som fick placebo-kapslar.
En svensk studie från 2010 visar förbättrad mental prestation två timmar efter en engångsdos av kombinationsprodukten Chisan, som innehåller rosenrot, chisandra och rysk rot. 40 kvinnor som känt sig stressade en längre tid fick utföra ett uppmärksamhetstest där man bland annat skulle kryssa över vissa bokstäver. Den grupp som fått Chisan arbetade snabbare och med tendens till mindre fel än en kontrollgrupp som fick overksamt preparat. 
Men det finns också studier där man inte sett effekt av rosenrot, framför allt vad gäller fysisk prestationsförmåga. Några av rosenrotsstudierna har också kritiserats för bristande vetenskaplig metodik.

Rysk rot

Rysk rot kallas ibland för sibirisk ginseng, men är inte lika väl studerad vetenskapligt som ginseng-
roten. Den innehåller flera verksamma ämnen med bland annat antioxidativa, antiinflammatoriska och immunförsvarsstimulerande effekter.
Rysk rot ingår i några uppiggande växtbaserade läkemedel. En rad äldre ryska studier pekar på förbättringar av fysisk och mental trötthet. I modern forskning har man mest studerat effekten på vår fysiska uthållighet och resultaten är blandade.  Några studier visar att roten kan få möss att orka simma längre. I en färsk, kinesisk musstudie konstaterar forskarna att rysk rot kan förbättra både fysisk och mental trötthet, skydda muskelvävnaden och minska bildningen av mjölksyra. Men i en studie på människor såg man ingen förbättrad prestation hos långdistanslöpare.
En mindre italiensk studie visar att rysk rot kunde förbättra den mentala hälsan och de sociala funktionerna hos personer på ett äldreboende, även om effekten klingade av under försökets gång.

Schisandra

Schisandra, eller fjärilsranka som den heter på svenska, är en buske med röda bär som växer
vild i norra Kina. Den har traditionellt använts vid bland annat trötthet och ingår i flera av hälsokosthandelns uppiggande preparat.

Vad är en adaptogen?

Ginseng, rosenrot, rysk rot och schisandra kallas ibland för adaptogener. Det är en rysk term som myntades på 1950-talet och som avser ett ämne som anpassar kroppen till olika typer av stress eller påfrestningar och minskar skadeverkningarna av dessa. Termen används än så länge främst inom komplementär medicin. I västerländsk vetenskaplig litteratur har den kritiserats för att den är luddig och saknar exakt definition.

5 pigga tips

  • Undvik tobak och alkohol.
  • Var ute i dagsljuset varje dag.
  • Rör på dig regelbundet, gärna en promenad varje dag.
  • Ät regelbundet. Hoppa inte över måltider.
  • Se till att få tillräckligt med sömn. De flesta vuxna behöver ungefär sju timmar per natt.
  • Kolla upp nivåerna av järn samt B-vitaminerna B12 och folsyra på vårdcentralen, om du är oförklarligt trött. Ta tillskott vid behov.